Ve výroční zprávě DCHP se setkáte s hloubkou i velikostí záběru charitní pomoci
13. července 2022 Z našich služeb

Ve výroční zprávě DCHP se setkáte s hloubkou i velikostí záběru charitní pomoci

Diecézní charita Plzeň vydala svou výroční zprávu za rok 2021. Přináší novinky z provozovaných sociálních služeb a projektů, příklady pomoci lidem, kteří už si sami pomoci nedokázali, shrnutí důležitých událostí v charitním životě plzeňské diecéze, včetně udělených ocenění. Přestože pomáhající láska Caritas vychází z lidského srdce a jako taková je těžko měřitelná, je ve výroční zprávě prostor k vyjádření charitní pomoci v počtech klientů, jimž byla pomoc poskytnuta. Neméně důležitou složkou jsou údaje ekonomické – jen díky vícezdrojovému financování a množství dárců může Charita poskytnout lidem v těžkých životních situacích tak široké možnosti pomoci. Znovu je tedy třeba poděkovat všem dárcům a podporovatelům, díky nimž může Charita pomáhat potřebným. 

Výroční zpráva ke stažení

Starší výroční zprávy Diecézní charity Plzeň i dalších charit v Diecézi plzeňské naleznete na této stránce.