Děkujeme za 50 000 Kč z benefiční dražby požehnaného piva
21. září 2020 Aktuálně

Děkujeme za 50 000 Kč z benefiční dražby požehnaného piva

Požehnaná várka piva Pilsner Urquell, která měla být tradičně doručena před Velikonocemi papeži do Vatikánu, nemohla být letos z důvodu mimořádných opatření svatému otci předána. Pivovar ji tedy věnoval Biskupství plzeňskému a to se ji rozhodlo vydražit. Výsledná částka 100 000 Kč byla plzeňským biskupem Mons. Tomášem Holubem rozdělena na rovné poloviny a darována papeži Františkovi a Diecézní charitě Plzeň.

Předání šeku se uskutečnilo na diecézní pouti v Teplé. Z důvodu zdravotní indispozice ředitele Diecézní charity Plzeň převzala šek z rukou apoštolského nuncia Charlese Daniela Balva koordinátorka sociálních služeb DCHP Tereza Landová. Dar využije Charita na snižování finančního deficitu v provozu Domova pro seniory Bor.

„Děkujeme a jsme vděční. Bohu díky za vás a za tuto pomoc,“ vzkazuje ředitel Diecézní charity Plzeň Jiří Lodr.

(Foto: Soňa Pikrtová)