Dopis poskytovatelů sociálních služeb ministru Vojtěchovi
7. července 2020 Aktuálně

Dopis poskytovatelů sociálních služeb ministru Vojtěchovi

Dopis Platformy 10 sdružující největší nestátní poskytovatele sociálních služeb ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi s žádostí o úpravu současného mimořádného opatření stanovujícího prevenci šíření COVID-19 v sociálních službách.


Vážený pan
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA
ministr zdravotnictví
Ministerstvo zdravotnictví
Palackého nám. 4
128 01 Praha 2                                                                                                           

 

                               V Praze dne 3. 7. 2020

 

Vážený pane ministře,

obracíme se na Vás touto cestou s naléhavou žádostí o úpravu současného mimořádného opatření stanovujícího prevenci šíření COVID-19 v sociálních službách.

V tomto opatření mimo jiné nařizujete nosit roušky všem zaměstnancům pobytových péčových služeb napříč celou Českou republikou.

V kontextu jasného sdělení Vás i pana premiéra, že již nebude docházet k plošným nastavením, žádáme o uvolnění tohoto nastavení na území ČR s doporučením, aby bylo plně v kompetenci příslušné krajské hygienické stanice takové opatření vyhlásit pro daný region či jeho část, ve které to má smysl.

Pohyb v rouškách při práci trvající 12 hodin a v tomto horku a při náročnosti výkonu pracovní náplně je nesmírně vyčerpávající a má za následek vyšší únavu – únava má následky další – někdo nastupuje v době dovolených na pracovní neschopnost a provozovatel služby jen velmi těžko zajišťuje směnnost.

Navíc plošné využívání OOP zbytečně vyčerpává zásoby potřebné pro situace, kdy to skutečně bude důležité.

Dalším bodem, který významným způsobem ovlivňuje poskytování sociálních služeb, je opatření o povinném vyčlenění kapacity pro nemocné osoby či osoby s podezřením na výskyt nemoci COVID-19.

Rádi bychom upozornili na fakt, že k dnešnímu dni evidují poskytovatelé sociálních služeb tisíce žádostí o přijetí do zařízení, u řady z nich může prodlení způsobit nenávratné škody či újmy na zdraví.

Pane ministře, poskytovatelé sociálních služeb mají největší zájem na tom, aby se do zařízení jimi poskytovaných COVID-19 nedostal.

Věříme, že ve spolupráci s místně příslušnou KHS jsme schopni v daných regionech či lokalitách s výskytem této nemoci reagovat adekvátně a včas. Soudíme, že jsme to v uplynulých těžkých měsících mnohokrát prokázali.

Pane ministře, předem děkujeme za zvážení našeho návrhu.

 

S přáním mnoha sil do nelehké práce

 

P10-podpis+loga

Na vědomí:
Andrej Babiš, předseda vlády
Jana Maláčová, ministryně práce a sociálních věcí