Opatření proti šíření koronaviru v našich službách

Datum aktualizace: 23. 3. 2020

Diecézní charita Plzeň, zastřešující charity v Plzeňském a Karlovarském kraji, přijala v reakci na vládní nařízení proti šíření infekce způsobující onemocnění COVID-19 tato opatření:

Zákaz vstupu do pobytových zařízení

Pro všechny pobytové charitní služby na území Diecéze plzeňské platní zákaz návštěv. Jde o všechny domovy pro seniory, azylové domy a Týdenní stacionář pro seniory v Karlových Varech.

Po zvážení vedoucího služby je vstup rodinných příslušníků povolen pouze při doprovázení klienta v terminálním stadiu a při zvýšeném dodržování hygieny. Pro více informací můžete pobytové služby kontaktovat emailem nebo telefonicky.

Uzavření většiny denních stacionářů, sociálně terapeutických dílen a nízkoprahových klubů

Uzavřeny jsou denní stacionáře, sociálně terapeutické dílny a nízkoprahové kluby. Jedná se o tyto služby: Denní stacionář pro zdravotně a mentálně postižené (Karlovy Vary), Sociálně terapeutické dílny (Karlovy Vary), Sociálně terapeutické dílny sv. Josefa (Domažlice), Volnočasové kluby Duha Domažlice, Nízkoprahový klub pro děti a mládež Chapadlo (Klatovy), Nízkoprahový klub pro děti a mládež Budík (Klatovy), Denní stacionář Pohodička (Rokycany), Nízkoprahové denní centrum Cheb.

Uzavřeno je Komunitní centrum Horšovský Týn, farní charita využívá jeho prostory k šití roušek.

Omezen je provoz Nízkoprahového denního centra na adrese Wenzigova 5, Plzeň (Domov sv. Františka). Přijímáni jsou pouze klienti starší 60 let, případně pracující po noční směně nebo klienti s lékařem potvrzenými zdravotními problémy, které si vyžadují pobyt na lůžku. Více ve zprávě ZDE.

Sociálně terapeutické dílny sv. Josefa v Meclově jsou dočasně vyhrazeny pro volnočasové aktivity klientů Domova sv. Vavřince Meclov.

Sociálně terapeutické dílny v Rokycanech zatím zůstávají otevřené, klientů nepřichází mnoho.

Omezení režimu nocleháren

Noclehárna v Domově sv. Františka (Plzeň) omezuje provoz jen pro individuální akutní případy.

Noclehárna Betlém Cheb upravila podmínky přijímání: při příjmu bude dodržován odstup mezi jednotlivými žadateli o službu. Tento odstup bude zajištěn tím, že do příjmové chodby bude vpuštěn vždy jen jediný žadatel, další až po odbavení toho předchozího. Přijatí uživatelé budou informování o nutnosti dodržovat odstup a budou se co nejvíce zdržovat na pokojích

Omezení veřejné materiální a potravinové pomoci v Plzni

V provozu na adrese Cukrovarská 16, Plzeň byl zrušen veřejný sociální výdej ošacení, veřejný výdej potravinové a materiální pomoci, uzavřen charitní šatník a příjem hmotných darů.

Domov sv. Františka (Wenzigova 5, Plzeň) v zájmu eliminace front zrušil v Nízkoprahovém denním centru plošný výdej materiální pomoci. Materiální pomoc bude vydávána na základě individuální situace jen nejakutnějším případům.

Omezení služeb některých poraden

Poradna pro cizince a uprchlíky Plzeň na pracovišti v Cukrovarské ulici 16 do odvolání ruší konání veškerých kurzů češtiny pro cizince. Poradna je k dispozici ambulantně v běžné otvírací době, přednostně ale pro konzultaci využívejte email a telefon.

Ambulantní služby ruší Charitní sociální poradna v Klatovech a Občanská poradna Cheb.

Sociální pracovníci těchto poraden jsou stále připraveni službu poskytovat prostřednictvím emailu nebo telefonu.

Další opatření

V zařízeních pravidelně probíhá dezinfekce povrchů. Dále platí omezení vstupu pro osoby s příznaky COVID-19 nebo chřipky a osoby, které přicestovaly z rizikových oblastí nebo byly v kontaktu s nakaženými.