Lucie Švehlová je novou ředitelkou Oblastní charity Klatovy
21. listopadu 2019 Aktuálně

Lucie Švehlová je novou ředitelkou Oblastní charity Klatovy

Paní Lucie Švehlová nastoupila v říjnu tohoto roku na pozici ředitelky OCH Klatovy po paní Marii Malkusové. Charitu převzala ve výborné kondici, za devatenáct let, kdy ji vedla Marie Malkusová, rozšířila OCH Klatovy nabídku poskytovaných registrovaných sociálních služeb z jedné na nynějších osm. Výhodou také je, že Marie Malkusová bude v Charitě působit dále, a to jako zástupkyně nové ředitelky. Je tedy zachována potřebná kontinuita vedení a zároveň možnost využívat dále moudrosti posbírané za léta vedení klatovské Charity a jejích služeb.

Lucie Švehlová je vystudovanou zdravotní sestrou, pastoračně sociální asistentkou a pedagožkou volného času. Cenné zkušenosti ze sociální práce získávala například jako zdravotní sestra v plzeňském charitním Domově pro seniory sv. Jiří, později po mateřské dovolené pracovala jako pedagog s mentálně postiženými dětmi. Tyto zkušenosti se výborně hodí na nové pozici, neboť OCH Klatovy provozuje domov pro seniory, pečovatelskou službu, nízkoprahové kluby pro mládež nebo domov pro matky s dětmi v tísni.

Po úspěšném absolvování výběrového řízení na pozici ředitelky OCH Klatovy se Lucii Švehlové dostalo nevšedního zaškolení. Během devíti měsíců si pod vedením paní Malkusové mohla vyzkoušet práci ve všech službách, které klatovská Charita provozuje. „Bylo pro mě požehnání, že jsem měla čas vyzkoušet si práci ve službách a poznat Charitu zevnitř,“ říká Lucie Švehlová. Postupně z rukou své předchůdkyně také přebírala řídící agendu. „Paní Malkusová byla dobrá paní učitelka, předávání bylo obohacující a přátelské. Paní Malkusová má klidnou a pokojnou povahu, přinášela klid do všech věcí,“ vzpomíná nová paní ředitelka.

A jaké má paní Švehlová představy do budoucna? „Chtěla bych zachovat prestiž a dobrou pověst, které Charitě na Klatovsku vybudovala paní Malkusová u klientů i veřejnosti za dobu, kdy ji vedla.“ Jejím cílem dále je propojit nynějších osm služeb tak, aby navenek působily jako jedna a zároveň, aby vznikla jednota mezi vedoucím služby, zaměstnanci a klienty. „Mám zájem na tom, aby děti z azylového domova pro matky s dětmi chodily do našich nízkoprahových klubů, a děti z nízkoprahových klubů chodily pomáhat do domova pro seniory,“ uvádí jako příklad. Jednotu se bude snažit prohloubit také s farností: „Charita bez farnosti nejde žít, mám velmi dobrý vztah s panem farářem Jaroslavem, máme stejného radostného ducha. Oba se na to těšíme.“   

Pro Lucii Švehlovou je důležitá také spolupráce s městem. Na akcích, jako jsou Juniorfest či Seniorfest, které ve spolupráci s městem Klatovy zdejší Charita pořádá, se může charitní služba představit a přiblížit lidem v době, kdy ještě pomoc sami nepotřebují. Díky podobných akcím se také lidé z široké veřejnosti mohou stát sympatizanty Charity a mohou s ní žít.

Na otázku, co je podle ní na práci v Charitě nejdůležitější, odpovídá Lucie Švehlová jednoznačně: „Mít rád lidi.“

https://www.charitakt.cz/