Mons. František Radkovský obdržel Cenu Charity Česká republika
6. listopadu 2019 Aktuálně

Mons. František Radkovský obdržel Cenu Charity Česká republika

Emeritní biskup plzeňský a prezident Diecézní charity Plzeň byl jedním z jedenácti laureátů letošní Ceny Charity ČR. Ocenění převzal při slavnostním ceremoniálu spojeném s koncertem ve prospěch České nemocnice v Ugandě, který pořádala Arcidiecézní charita Praha 31. října ve Smetanově síni Obecního domu v Praze. Součástí koncertu bylo i komorní vystoupení Lucie Bílé.

Biskup František převzal ocenění z rukou ředitele Charity Česká republika Lukáše Curyla, který vyzdvihl Františkovy zásluhy o rozvoj charitního díla v západních Čechách.

Cena Charity Česká republika je poděkováním a veřejným uznáním za nelehkou a obětavou práci vynikajících pracovníků, dobrovolníků a podporovatelů Charity Česká republika. Cena je udílena od roku 2008. Jednotlivé kandidáty nominují diecézní Charity se souhlasem místního biskupa, své kandidáty jmenovala také Řeckokatolická charita, Česká katolická charita – domovy duchovních a řeholnic a humanitární oddělení Charity Česká republika. Cenu Charity Česká republika letos obdrželo 11 osob.

Znění nominace otce Františka:

Mons. František Radkovský, emeritní biskup plzeňský a prezident Diecézní charity Plzeň

Emeritní plzeňský biskup, který stál 23 let v čele tamní diecéze, založil roku 1993 Diecézní charitu Plzeň. Jako sídelní biskup podporoval postupné budování sítě a byl tím, kdo nesl společně s vedením Charity tíhu mnoha rozhodnutí při vytváření týmu lidí ve službě a rozvoji dobrovolného i profesionálního charitního díla. Napomáhal Charitě při získávání zdrojů, roku 2001 pomohl otevřít úspěšnou Tříkrálovou sbírku v diecézi a podporoval také darování objektů farností pro zajištění sociálních služeb Charity.           

Srdečně gratulujeme
Diecézní charita Plzeň

 

57_vsichni_nastoupeni