Odešel P. Pavel Táborský
20. listopadu 2020 Aktuálně

Odešel P. Pavel Táborský

Ve věku 77 let, v 50. roce kněžské služby zemřel dne 18. listopadu P. Pavel Táborský. Poslední roky života strávil v charitním Domově pro seniory sv. Jiří, kde se podílel na duchovních službách.

Věrně jsi žil, plně jsi rozdával radost, vejdi v radost svého Spasitele.

Děkujeme za vše s tebou

Jiří Lodr a tým Charity v Plzeňské diecézi

Pavel Táborský parte