26. ledna 2011 Aktuálně

Poděkování ředitele DCHP za TS 2011

Poděkování a vděčnost, přání všeho dobrého a zdraví je vpravdě darem královským. Jako šťastný koledník jsem plný skutečné radosti za letošní koledování a děkuji všem, kdož se zapojili do organizace a podpory TS, kdož koledovali za každého počasí a neváhali překonat nepřízeň vrtkavých teplot zimního období. Děkuji všem, kdož chtějí potěšit lidi v domácnostech a s láskou přinášejí požehnání do domácího prostředí, zpívají koledy od srdce a odměňují štědrost dárců, a tato odměna patří i těm, kdož svoje dveře nechají zavřené. Každý rok se totiž některé dveře nově otevřou a tato setkání jsou zvláštním darem, který nosím ve svém srdci.  K+M+B 2011 na dveřích domů ať je zdrojem Božího požehnání, zdraví a lásky, porozumění a ochoty v životě stále znovu začínat.Každý člověk potřebuje společenství a já mám ve  svém koledním obvodu v Plzni i v obcích na Plzeň severu svoje přátelské společenství dobré vůle. Věřím, že to tak prožívají i ostatní koledníci. Tak za to vše chci i jako ředitel Diecézní charity Plzeň poděkovat. Vše dobré Jiří Lodr

Již 10 let se koná TS v rámci Plzeňské diecéze. Když jsme začínali bylo to po zkušenostech z koledování v Arcidiecézní charitě Olomouc, která koleduje již 11 let. Bylo velmi náročné přijmout tento úkol od svého zřizovazele. Byl v nás ostych, vždyť počet aktivních věřících je zcela jiný na Moravě a jiný v Čechách. K tomu si můžeme představit, že drtivá část dobrovolníků a pracovníků v Charitě jsou ženy, které mají svoje rodiny a po vánočních svátcích toho mají opravdu dost. Pochyb tam bylo dost a lidských obav také. Nicméně není toto prostor pro zázrak?

 

Vše bylo totiž jinak, protože to nebylo v lidské, ale Boží režii. Od počátku se povedlo vše opravdu zázračně, postupně rostou týmy koledníků, mnoho lidí již čeká na svoje tři krále, lidé si chystají dárky pro koledníky, koledníci se těší na pouť za hvězdou z Betléma. Mám velkou radost kolik lidí překonalo i svůj vrozený ostych, svoje vnitřní obavy a vyšlo na cestu, pak stejní lidé hodnotí každý rok k jakým překvapením při koledě u nich  došlo a jsou šťastní a odhodlaní jít za rok koledovat znovu. Tak se vnitřně obdarováváme a tvoří se tradice.

 

Mám velkou radost ze všech společenství koledníků a každý rok narůstá a pomáhá nám v Charitě naplňovat nelehké finanční břemeno služby pro lidi v nouzi, ale nezapomínáme společně ani na potřeby lidí v rozvojových zemích a v našem případě v Jižní Americe. To je další rozměr TS, za který jsem moc vděčný a za nějž děkuji.

 

Je mnoho vzácného na TS a nemohu nepoděkovat našemu otci biskupovi Františkovi, který jezdí s velkou radostí našeho pastýře na zahájení Ts a následně na setkání koledníků, kde se může probrat zpětná vazba z koledování, kde se může neformálně pohovořit, vysvětlit a odpovědět na otázky z provozů sociálních služeb Charity, na které se prostředky z TS používají. Připravují se soutěže pro koledníky, hraje se divadlo, opékají se buřty a všechna setkání jsou moc krásná. Děkuji.

 

A ještě jedno poděkování je důležité, děkuji za všechno a všem, které nosím ve svém srdci a kteří se nám při koledování svěří se svoji rodinnou radostí, nebo starostí. Touto zkušeností Charita roste. Můžeme se různě i během roku na místa koledy vracet a pomoci opuštěným lidem, nebo těm,kteří pomoc sami potřebují. Při koledování se šíří informace o dostupnosti našich služeb a tak se stává, že lidé, kteří potřebují pomoci, prostě vezmou leták z TS a zavolají s přáním o pomoc. I za to vše děkuji.

 

Tak věřte, že se opravdu s velkou radostí těším s pomocí Boží na TS 2012. Moc všem děkuji a těším se na setkání s vámi a pokud chcete někdo napsat zážitky z koledování budeme moc rádi. Váš Jiří Lodr