Pomoc bolívijské charitě při boji s nákazou covid-19
12. května 2020 Aktuálně

Pomoc bolívijské charitě při boji s nákazou covid-19

V druhé polovině dubna tohoto roku nás oslovila Pastorační a sociální charita Beni s prosbou o pomoc v boji s nákazou covid-19. Tato bolívijská charita spravuje zdravotnické zařízení Centrum zdraví v Trininadu a brzy po příchodu nákazy se začala potýkat s nedostatkem osobních ochranných prostředků. Diecézní charita Plzeň urychleně zaslala Pastorační a sociální charitě Beni na jejich zajištění 1 700 USD, tedy přibližně 43 700 Kč.

Rosmary Lladò, ředitelka charity v Beni, což je jeden z devíti bolívijských departmentů, nás informovala, že v oblasti byli první dva pacienti s covid-19 prokázáni 20. dubna, ale již od 17. dubna jeden z nich pobýval v Trininadu na jednotce intenzivní péče. O několik dnů později bylo prokázáno již 40 případů na straně zdravotnických pracovníků a jejich rodin, dohromady bylo v departmentu zjištěno dokonce 672 nakažených a 40 mrtvých.

V Bolívii byla vyhlášena celostátní karanténa již 16. března, ale v departmentu Beni byl zhruba po dvou týdnech navíc nařízen úplný zákaz vycházení. Zdravotnická zařízení v oblasti se na jedné straně potýkají s tím, že musí plnit striktní vládní opatření vydaná proti šíření nemoci, na straně druhé nemají dostatek financí na zajištění žádoucího počtu testů a ochranných pomůcek.

Tato situace ještě více postihuje nestátní subjekty, jako je právě Centrum zdraví provozované Pastorační a sociální charitou.

„Je třeba posílit zdravotnická bezpečnostní opatření u personálu Centra zdraví (lékaře, sestry, uklízečky  a administrativní personál) i u pacientů s tím, že bereme v potaz možnosti a finanční prostředky, které máme k dispozici,“ píše paní Rosmary Lladò.

„Pro nás v Beni je to sotva začátek a nevíme, kolik lidí přišlo do styku s oněmi dvěma nakaženými; v Centru zdraví se věnuje zdravotnická péče všem bez ohledu na to, jestli je zde předpoklad, že jsou nakaženi covid-19, nebo ne. To je velké ohrožení pro personál a pro ostatní osoby, které přicházejí do Centra zdraví z jiného důvodu, a ne kvůli covid-19,“ vysvětluje ředitelka zdejší charity.  „Příjmy, které získává naše Centrum z výkonu služeb, se v důsledku této situace dostaly do propadu, a to ohrožuje naši soběstačnost, protože jsme na nich závislí; musíme platit mzdy a financovat vše, co souvisí s provozem služeb Centra, takže jsou naše možnosti, jak zlepšit zdravotnická bezpečnostní opatření, redukovány.“

Díky penězům, které do Bolívie zaslala na začátku května Diecézní charita Plzeň, mohla zdejší charita pro pracovníky Centra zdraví zakoupit 30 omyvatelných zástěr, 30 ochranných obleků, 30 ochranných brýlí a menší počet roušek.

Přejeme Pastorační a sociální charitě Beni, aby se jí obtížnou situaci podařilo zvládnout.

20200326_103038     20200326_103045
Vojáci hlídají zákaz vycházení
 
20200310_094714-orez     20200310_124956-orez
Nákup ve vyhrazených hodinách
 
DSC05309
Práce lékaře v době karantény
 
IMG-20200506-WA0020
Prázdné ulice v Trininadu
 
Foto: Pablo Chacón Gil

Mgr. Petr Šimek

public relations, tiskový mluvčí
Tel.: 731 433 017 E-mail: _.GBOc~e0dm%C27%_5prRb~lW5pJ