Pozdrav z Plzně – Ředitel Charity Jiří Lodr gratuluje k jubileu Caritas Regensburg
17. ledna 2022 Aktuálně

Pozdrav z Plzně – Ředitel Charity Jiří Lodr gratuluje k jubileu Caritas Regensburg

Tento text byl převzat z webu Caritas Regensburg, kde byl publikován k jejímu 100letému výročí. | Od založení Biskupství plzeňského v roce 1993 existuje úzké spojení mezi Regensburgem a partnerským městem. To platí zejména pro práci Charity. V roce 1993 nebyly v sousední zemi téměř žádné prostředky pro církevní sociální práci. A tak musely pečovatelky z ambulantní služby jezdit ke svým klientům na kole. Služby se v této době po pádu komunismu budovaly těžce. Regensburg tehdy pomohl s finanční podporou ve výši 20.000 DM, které se vybraly po výzvě Charity Regensburg. Budování Charity v Plzni doprovázel od začátku její současný ředitel Jiří Lodr. Ke 100. výročí Charity Regensburg poslal tento pozdrav.

Drazí přátelé Caritas Regensburg,

je velkým darem člověka jít cestou svojí osobní, a přesto s pomocí Boží člověk nejde nikdy sám. Hledá cestu pod světlem hvězdy z Betléma a potkává na cestě přátele, kteří jdou s ním, a cesty se spojují, a tak se přenáší i ona touha po společném dobru.

V loňském roce jsem prošel věkem svojí šedesátky, a tak možná i lépe vidím a možná se učím i lépe naslouchat. Vám drazí z diecézní charity a mnoha dalších Charit ve vaši diecézi patří můj osobní dík za všechna společná setkání, dílo vzájemné blízkosti, sdílení naděje, za vaši pomoc prostřednictvím poskytnutých zdrojů, radou a vzájemnou výměnou zkušeností našich lidí. Inspirací, která je tolik potřebná na společné cestě. Při psaní těchto řádek mi hlavou běží tolik skvělých jmen, tolik blízkých a i těch, kteří jsou již u Hospodina a jsou našimi společnými přímluvci. Děkuji za podporu otců biskupů a generálních vikářů, kteří vždy při společných setkáních otevírali svá srdce a já cítil otcovství a synovství, to je velký dar.

Caritas Regensburg děkuje za 100 let služby a já děkuji za 30 let blízkosti.  Z těch 30 let osobně prožívám 28 let, před nimiž vznikla Diecézní charita Plzeň a převzala vztahy, které byly navázány napřed s Městskou charitou Plzeň, patřící tehdy ještě pod Arcidiecézní charitu Praha. Nicméně za tato léta vám všem patří moje osobní kytička vděčnosti a všech mých kolegů a členů týmu, kteří se na společné cestě potkali, a tato setkání přinesla svoje plody lásky ve službě Lásky.

Přeji vám všem, přátelé, hodně zdraví, vnitřní radosti, schopnosti stále více naslouchat a podle toho konat a děkuji, že jsme si tak blízko, že nás žádná pandemie nerozdělí, protože se můžeme za sebe modlit, můžeme si psát a komunikovat – já jsem se naučil pracovat i s překladačem – cítím onu blízkost trvale a to nám také přeji.

S velkou úctou a díkem

Jiří Lodr
ředitel Diecézní charity Plzeň