Požehnané Velikonoce a radost ze vzkříšeného Krista přeje DCHP
30. března 2021 Aktuálně

Požehnané Velikonoce a radost ze vzkříšeného Krista přeje DCHP

  

Velebte Pána, nebeské vody,
mocnosti všechny, velebte Pána!
Velebte Pána, měsíci, slunce,
vy hvězdy na nebi, velebte Pána!
 
Náš Vykupitel vstal z hrobu,
zpívejme chvalozpěv Pánu, našemu Bohu, 
aleluja!

Požehnané Velikonoce a radost ze vzkříšen Krista přejí pracovníci Diecézní charity Plzeň