Terénní krizová služba je zapojena do podpory ohrožených obyvatel
17. března 2020 Aktuálně

Terénní krizová služba je zapojena do podpory ohrožených obyvatel

Terénní krizová služba je ve spojení s Kontaktním centrem pro osoby v nouzi, které v reakci na epidemii nového koronaviru zřídilo město Plzeň ve spolupráci s Mezigeneračním a dobrovolnickým centrem TOTEM, z.s.  Někteří volající tak budou přesměrovány charitní službě, která se mimo jiného věnuje psychické podpoře osob při krizových událostech.

„Pokud zavolá osoba spíše s psychosociálními problémy, jako je třeba deprese, předají telefonisté kontakt na naši službu a my jí poskytneme psychickou podporu,“ uvádí Lada Vlčková, vedoucí služby. „Zvyšuje se také míra domácího násilí,“ dodává. I v této oblasti dokáže Charita pomoci, neboť pracovníci Terénní krizové služby pracují zároveň i pro Intervenční centrum, a tak si s problematikou domácího násilí vědí rady.

Důležité kontakty:

  • Kontaktní centrum pro osoby v nouzi, tel. 378 032 222 (pondělí–pátek, 8–18 hodin) – konzultace, dobrovolná pomoc např. s nákupy potravin, léků. Pro potřebné seniory, samoživitele, osoby v krizové situaci.
  • Terénní krizová služba, tel. 777 167 004 (nonstop) – poskytování psychické podpory v náročných životních situacích.
  • Intervenční centrum Plzeňského kraje, tel. 777 167 004 (nonstop) – pro osoby ohrožené domácím násilím.

Na podporu dobrovolnické činnosti při Kontaktním centru pro osoby v nouzi budou v případě potřeby vysíláni také charitní sociální pracovníci Poradny pro cizince a uprchlíky Plzeň a Job centra. Připravena je i podpora rozvážky potravinové pomoci, ať už ze strany Diecézní charity Plzeň, tak ze strany Potravinové banky Plzeňského kraje. Do dobrovolné pomoci při Kontaktním centru se v Plzni zapojují také Skauti a dobrovolníci organizovaní stranou KDU-ČSL.