Tiskové zprávy

Diecézní charita Plzeň děkuje dárcům za podporu zasažených obyvatel Stebna
3. srpna 2021 Tiskové zprávy

Diecézní charita Plzeň děkuje dárcům za podporu zasažených obyvatel Stebna

Tisková zpráva, 3. 8. 2021 | Šest rodin v obci Stebno již obdrželo příspěvek z transparentního účtu Diecézní charity Plzeň. Jejich domovy byly vážným způsobem poničeny bouří, která se zde přehnala z 24. na 25. června. Na podporu zasažených obyvatel Stebna již přišlo na transparentní účet diecézní charity téměř 686 tisíc Kč. Potřebným rodinám byla dosud rozdělena částka ve výši 469 tisíc korun. V nejbližších dnech rozdělí Charita dalším dvěma rodinám na obnovu jejich domovů dalších 160 tisíc korun. To vše se děje díky obrovské solidaritě štědrých dárců s místními zasaženými lidmi.

Charita otevřela v Domažlicích nový kontejner pro skladování a výdej potravinové a materiální pomoci
16. července 2021 Tiskové zprávy

Charita otevřela v Domažlicích nový kontejner pro skladování a výdej potravinové a materiální pomoci

Otevření potravinového kontejneru, v němž budou uchovávány potraviny nebo základní hygienické potřeby pro potřebné lidi na Domažlicku, se konalo při příležitosti 10. výročí provozu charitního Azylového domu sv. Alberta Chmielowského, před nímž je kontejner postaven. S potravinovou pomocí mají zdejší pracovníci Diecézní charity Plzeň, věnující se i terénní práci s lidmi ve vážné životní situaci, již letité zkušenosti.

Charita začala s rozdělováním finanční pomoci potřebným rodinám v poničeném Stebně
15. července 2021 Tiskové zprávy

Charita začala s rozdělováním finanční pomoci potřebným rodinám v poničeném Stebně

V noci z 24. na 25. června se Stebnem v okrese Louny přehnala ničivá bouře, která zanechala vážné škody na domovech zdejších obyvatel. Na místo byl povolán tým Terénní krizové služby Diecézní charity Plzeň, který zmapoval situaci a zdejším lidem nabídl využití krizové psychologické podpory a okamžité humanitární pomoci. Diecézní charita Plzeň také vypsala možnost finanční podpory zasaženým obyvatelům prostřednictvím svého transparentního účtu. Na něm se shromáždilo již téměř půl milionu korun. Peníze jsou uvolňovány na základě sociálních šetření Terénní krizové služby v místě pomoci.

Intervenční tým z Diecézní charity Plzeň nabídl pomoc lidem zasaženým bouří ve Stebně
29. června 2021 Aktuálně

Intervenční tým z Diecézní charity Plzeň nabídl pomoc lidem zasaženým bouří ve Stebně

V pátek 25. června vyjel tým Terénní krizové služby do Stebna u Petrohradu. Podnětem pro výjezd byly fotografie škod napáchaných bouří předchozí noci. Krizoví interventi zde zmapovali situaci lidí zasažených ničivou bouří a nabízeli jak psychickou, tak materiální pomoc. S první orientací v rozsahu škod a potřebách pomoci obyvatelům službu seznámil místní kněz P. Richard Polák. Interventi následně nabídli pomoc všem zasaženým domácnostem.

Poslanci mohou vyřešit zoufalou situaci nepojistitelných nemocných dětí cizinců
31. května 2021 Tiskové zprávy

Poslanci mohou vyřešit zoufalou situaci nepojistitelných nemocných dětí cizinců

Tisková zpráva Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty v ČR, z.s., 27. května 2021 | Dne 2. června jde do třetího čtení novela zákona o pobytu cizinců, doplněná o pozměňovací návrh poslanců P. Třešňáka, J. Čižinského a F. Kopřivy. Návrh usiluje o nápravu problematické situace dětí cizinců s dlouhodobým pobytem v České republice a zavádí jejich začlenění do systému veřejného zdravotního pojištění. Navrhované změny by těmto dětem zajistily standardní přístup ke zdravotní péči a vyřešily by tak mimořádně závažný a naléhavý problém nepojistitelných novorozenců a chronicky nemocných dětí. Na rozdíl od českých dětí by pojistné zálohy hradili rodiče/cizinci.

Poděkování za akci Plzeňáci Plzeňákům
27. dubna 2021 Tiskové zprávy

Poděkování za akci Plzeňáci Plzeňákům

Diecézní charita Plzeň děkuje panu starostovi Davidu Procházkovi a místostarostům Městského obvodu Plzeň 3 a stejně tak Divadlu J. K. Tyla za uspořádání akce Plzeňáci Plzeňákům, jež je vyjádřením díků lidem v první linii. V multižánrovém online pořadu v produkci Divadla J. K. Tyla vystoupila bez nároku na honorář plejáda plzeňských umělců a uměleckých těles. Akce měla výrazný dobročinný podtext, neboť diváci měli možnost zasílat DMS a dary na transparentní účet Diecézní charity Plzeň. Ta výtěžek využije na podporu služby potravinové pomoci nejchudším plzeňským rodinám a jednotlivcům a také na péči o seniory v Domově sv. Alžběty.