Tiskové zprávy

Výzva Diecézní charity Plzeň k doplnění humanitární pomoci pro výdej uprchlíkům z Ukrajiny
17. března 2022 Tiskové zprávy

Výzva Diecézní charity Plzeň k doplnění humanitární pomoci pro výdej uprchlíkům z Ukrajiny

Obracíme se na veřejnost za účelem doplnění humanitární pomoci pro výdej lidem prchajícím před válečným konfliktem na Ukrajině. Potřeba jsou trvanlivé potraviny, jako jsou masové konzervy, rýže či těstoviny. Dochází také mléko. Prosíme též o dary základních hygienických potřeb, jako jsou šampóny, toaletní papír, zubní kartáčky a pasta na zuby.

14. března 2022 Místní pomoc

Neformální setkání NNO a organizací nabízející pomoc pro uprchlické rodiny v ORP Cheb

Neformální setkání NNO a organizací nabízející pomoc pro uprchlické rodiny v ORP Cheb
Na den 10. 3. 2022 svolali zástupci Farní Charity, Komunitního osvětového společenství z.s.,
Klubíčka Cheb, z. s. a Pomoc potřebných Chebsko s vědomím místostarosty města Chebu dobrovolné
neformální setkání NNO a organizací podílejících se na pomoci uprchlickým rodinám z Ukrajiny. Cílem
setkání bylo vzájemné propojení, zasíťování a informování o činnostech organizací tak, aby účastníci
setkání dostali ucelený přehled, kdo a jaké služby, podporu či poradenství poskytuje v rámci řešení
situace uprchlíků. Setkání sloužilo i ke sběru poznatků a nápadů vedoucích ke zlepšení a stabilizaci
situace na území ORP Cheb. tisková zpráva.pdf    

Vedení města Plzně jsme představili systém humanitární pomoci ukrajinským uprchlíkům
10. března 2022 Místní pomoc

Vedení města Plzně jsme představili systém humanitární pomoci ukrajinským uprchlíkům

Na adresu Humanitárního skladu Diecézní charity Plzeň Cukrovarská 16 dnes zavítal primátor Pavel Šindelář v doprovodu náměstka pro oblast ekonomickou, bytovou a nakládání s majetkem Davida Šloufa. Sešli se zde s ředitelem Diecézní charity Plzeň Jiřím Lodrem, který zástupce města podrobně obeznámil se systémem humanitární pomoci plzeňské Charity. Navštívili tak sklad potravinové pomoci, ale také příjem darů nebo charitní šatník.

Prohlášení České biskupské konference k aktuální situaci na Ukrajině
25. února 2022 Konflikt na Ukrajině

Prohlášení České biskupské konference k aktuální situaci na Ukrajině

Čeští a moravští biskupové jednoznačně odsuzují ruskou agresi na Ukrajinu a vyjadřují svou plnou podporu Ukrajině.

Charita Česká republika je připravena pomoci uprchlíkům z Ukrajiny, kteří přijdou do Česka
24. února 2022 Charita Česká republika

Charita Česká republika je připravena pomoci uprchlíkům z Ukrajiny, kteří přijdou do Česka

Bedlivě sledujeme vyhrocenou situaci na Ukrajině. Vyhlásili jsme sbírku Charita pro Ukrajinu, kdy se ve spolupráci s naším dlouhodobým partnerem, Charitou Ukrajina, v rámci bezprostřední pomoci obyvatelům Ukrajiny zasaženým válkou soustředíme na zajištění jejich základních potřeb, jako jsou voda, potraviny, hygienické potřeby či přístřeší. Součástí intervence je i poskytnutí psychologické pomoci.

3 miliony Ukrajinců potřebují humanitární pomoc. Invaze Ruska situaci dramaticky zhoršuje
24. února 2022 Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce Charity ČR

3 miliony Ukrajinců potřebují humanitární pomoc. Invaze Ruska situaci dramaticky zhoršuje

Již 8 let probíhá na Ukrajině ozbrojený konflikt, který dosud stál 14 000 životů. Na 1,5 milionu lidí vyhnal z jejich domovů, bezmála 3 miliony Ukrajinců potřebují humanitární pomoc. Lidé v oblastech bojů nemají zajištěný dostatečný přístup k pitné vodě, potravinám, elektřině či zdravotní péči. Útok Ruska na Ukrajinu situaci v zemi dramaticky zhorší a desetitisíce dalších lidí budou potřebovat pomoc se zajištěním základních životních potřeb. Charita je připravena jim poskytnout humanitární pomoc.