Díky asistenčním službám Charity nejsou cizinci ze třetích zemí na úskalí zdejšího pobytu sami
1. října 2021 Tiskové zprávy

Díky asistenčním službám Charity nejsou cizinci ze třetích zemí na úskalí zdejšího pobytu sami

Poradna pro cizince Diecézní charity Plzeň realizuje již 7. rokem projekt „Asistenční služby na pracovišti OAMP MV ČR v Plzni“, financovaný Ministerstvem vnitra ČR a Magistrátem města Plzně. Smyslem projektu je pomoci cizincům přicházejícím do České republiky s vyřízením všech potřebných náležitostí, které bezprostředně souvisejí s jejich pobytem. Sociální pracovnice v tandemu s tlumočnicí jim vedle poskytování informací pomáhají například také při vyplňování formulářů. Za poslední monitorované období od ledna do září 2021 se ve srovnání se stejným obdobím v roce 2020 počet klientů asistenčních služeb zvýšil o více než 50 %.

Dobré zkušenosti s novým pracovištěm

Poslední rok jsou asistenční služby poskytovány na novém pracovišti Odboru azylové a migrační politiky (OAMP) Ministerstva vnitra v centru Plzně, konkrétně v Jagellonské ulici 9.

„Lidé si pochvalují dobrou dopravní dostupnost v centru města. Oproti předchozímu místu poskytování je pro ně budova přehlednější, výhodou je, že pracoviště je jednopodlažní,“ oceňuje přednosti pracoviště Klára Zachová, vedoucí Poradny pro cizince Diecézní charity Plzeň. „Lidé tam o nás vědí, naše služby jsou velmi využívané, zaznamenáváme nárůst klientů,“ pokračuje paní Zachová. A pochvaluje si také dobrou vzájemnou spolupráci s pracovníky Odboru azylové a migrační politiky.

Zájem cizinců o osvojení českého jazyka

Pozitivním dlouhodobým trendem je, že cizinci mají opravdu velký zájem o rozvoj svých komunikačních dovedností v češtině. Poradna pro cizince jim v tom vychází vstříc organizací jazykových kurzů, kterých letos pořádá 11, a to pro různé věkové kategorie a úrovně osvojení jazyka. Velký zájem je také o učební materiál „Zkouška z češtiny pro trvalý pobyt v ČR, úroveň A2“, který plzeňská poradna bezplatně distribuuje, jak v charitním středisku na adrese Cukrovarská 16, tak právě na pracovišti asistenčních služeb v Jagellonské 9. Cizinci ze třetích zemí (tedy zemí mimo EU) si sem pro učebnici cíleně chodí, zvládnutí češtiny na úrovni A2 je totiž od září 2021 podmínkou pro udělení trvalého pobytu.

Nové výzvy přinesla novela zákona o pobytu cizinců

Na začátku srpna vstoupila v platnost novela zákona o pobytu cizinců. „Novela přinesla zásadní změny, lidé se v nich obtížně orientují, některá důležitá ustanovení jsou nejednoznačně formulovaná a výkladová pravidla ještě nejsou ustálena,“ přibližuje aktuální situaci Hana Kozlová, sociální pracovnice Poradny pro cizince, která asistenční služby v Jagellonské ulici pravidelně poskytuje. „Snažíme se, aby se naši klienti ve změnách zorientovali, je to nyní velmi časté téma poradenství,“ doplňuje paní Kozlová. Pracovnice poradny byly v aplikaci změn proškoleny a případné nejasnosti mohou konzultovat i s pracovníky z Odboru azylové a migrační politiky v Plzni. 

Jedním z problémů, který novela přinesla, je například rozdělení rodinných příslušníků občanů EU do dvou kategorií, kteří pak mají odlišná práva, postavení a možnosti postupu při podávání žádosti o pobyt i v průběhu schvalovacího řízení. Změny jsou komplikací zejména pro nesezdané páry.

Zklamáním je novelizovaná úprava zdravotního pojištění. Mnozí rodiče, kteří na našem území pracují na základě udělené zaměstnanecké karty, s napětím čekali, zda projde návrh několika poslanců o vstupu jejich dětí do systému veřejného zdravotního pojištění. Fakt, že děti pracujících cizinců s dlouhodobým pobytem tento přístup nemají, je v EU zcela ojedinělý. O udělení trvalého pobytu mohou cizinci požádat zpravidla po pěti letech nepřetržitého pobytu na našem území a do té doby jsou odkázáni na komerční pojištění, které je drahé, musí se platit na celou dobu pobytu dopředu a zároveň obsahuje mnoho limitů a výluk z pojistného plnění. Komerční pojištění také může pojišťovna kdykoliv vypovědět.

V praxi to znamená, že děti, které se u nás narodí s vrozenou vadou, jsou nepojistitelné. Totéž se týká cizinců z chronickým onemocněním. Povinnost být zdravotně pojištěn jim ale ukládá zákon. Cizincům tak hrozí zrušení povolení k pobytu za nedodržení zákona a také jim vznikají velké dluhy za poskytnutou nezbytnou péči. U dětí s vrozenou vadou se dluh často vyšplhá až na několik milionů korun.

Tuto nespravedlnost chtěli poslanci vyřešit návrhem, že by děti pracujících rodičů ze třetích zemí byly zařazeny do systému veřejného pojištění a pojistné by za ně hradili rodiče. Bohužel návrh v této podobě přijat nebyl. Podařilo se prosadit veřejné zdravotní pojištění pouze pro děti narozené na našem území, ale jen na první dva měsíce života dítěte.

Novela zákona také znemožnila cizincům volbu komerční pojišťovny, u které si pojištění sjednají. Nadále bude uznána pojistka uzavřená u jediné z dosavadních komerčních pojišťoven – Pojišťovny VZP, a.s., čímž vznikl monopol jedné pojišťovně. V důsledku toho pojistné pro cizince téměř okamžitě zdražilo až o několik desítek tisíc korun ročně.

Společný prostor pro setkání

Vedle poradenství se pracovnice Poradny pro cizince věnují organizaci integračních setkání s programem nejen pro děti, otevřená široké veřejnosti. Letošní letní zahradní slavnost v prostorách zahrady dominikánského kláštera na Jiráskově náměstí v Plzni, příznačně nazvanou Pohádková zahrada, navštívilo podle odhadů až dva tisíce lidí. Pokud to epidemiologická situace dovolí, proběhne předvánoční setkání 4. prosince v sále Mezigeneračního a dobrovolnického centra TOTEM.

IMG_5783
Tým Poradny pro cizince na letní zahradní slavnosti v r. 2021

 

Projekt Asistenční služby na pracovišti OAMP MV ČR v Plzni VII. je financován Ministerstvem vnitra ČR v rámci dotace na integraci cizinců a statutárním městem Plzeň prostřednictvím Odboru sociálních služeb MMP.

Jazkové kurzy  se konají v rámci  projektu statutárního města Plzně „Podpora integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2021“, který finančně podpořilo Ministerstvo vnitra ČR.

Loga_partneru-3x