MPSV dofinancuje sociální služby, půjde o 3,2 miliard
13. července 2022 Tiskové zprávy

MPSV dofinancuje sociální služby, půjde o 3,2 miliard

Tisková zpráva MPSV, Praha 12. 7. 2022 | Ministerstvo práce a sociálních věcí ještě letos poskytne dodatečné zdroje, které poslouží na dofinancování provozních nákladů poskytovatelů sociálních služeb. Celková částka by měla dosáhnout 3,2 miliard korun. Shodli se na tom dnes předsedové koaličních stran na svém jednání (K5), návrh bude schvalovat kabinet. MPSV tak reaguje na rekordní inflaci a s tím spojený růst nákladů, který na sociální služby dopadá. Více peněz dostanou všichni poskytovatelé, tedy například domovy pro seniory, pečovatelské či terénní služby, ale třeba také služby sociální prevence.

Financování sociálních služeb je v ČR vícezdrojové, dotace státního rozpočtu dlouhodobě kryje zhruba 40 % celkových nákladů. Z asi 5 700 registrovaných sociálních služeb jich čerpá státní dotace okolo 4 500. „Vzhledem k aktuální situaci, kdy poskytovatele tíží rostoucí náklady, chceme přistoupit k dofinancování sektoru sociálních služeb. Víme, že poskytovatelé nyní pociťují nejistotu. Dodatečné prostředky jim pomohou současnou situaci zvládnout. O konkrétní částce jsme intenzivně jednali a hledali kompromis. Stále totiž musíme myslet také na stav veřejných financí. Že se nám podařilo shodu najít, je skvělá zpráva,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Pro letošek bylo na financování sociálních služeb ze státního rozpočtu původně vyčleněno 20,4 miliard korun. Od 1. ledna zároveň došlo k navýšení příspěvku na péči a od 1. března k navýšení úhrad. V součtu tak letos do sociálních služeb šlo více peněz než loni. „Ukazuje se, že ani to bohužel v současné komplikované situaci mnohým poskytovatelům nestačí a určitě nikdo nechce, aby museli své služby omezovat. Klíčové proto také bude dodatečné finance dostat co nejdříve do jednotlivých krajů. Dotace ze státního rozpočtu jsou rozdělovány právě jejich prostřednictvím,“ vysvětlil ministr Jurečka.

S ohledem na rozmanitost celého sektoru a specifika jednotlivých krajů není v plánu částku dofinancování účelově vázat v jejím využití. Dodatečné peníze tedy mohou pomoci s úhradou zvýšených nákladů na energie, pohonné hmoty či zdravotnické pomůcky.
„Dnešní oznámení konkrétní částky k dofinancování sociálních služeb vnímám jako extrémně důležitý krok. Obzvláště letos je situace vzhledem k válce na Ukrajině a nárůstu cen pro sociální služby velmi složitá. Bez této podpory by docházelo k omezování služeb, které mají sloužit našim občanům. Důležitá nyní bude urychlená administrace dodatečného dotačního řízení ze strany krajů tak, aby navýšené finanční prostředky doputovaly poskytovatelům co nejdříve,“ uvedl ředitel Charity ČR Lukáš Curylo.

Další prostředky mohou sociální služby získat z dotačních titulů, například mimořádného dotačního řízení Ukrajina. Na kompenzaci zvýšených nákladů by se však měly podílet i samotné kraje, které mají za síť sociálních služeb klíčovou zodpovědnost. Další peníze se do krajů dostávají z evropských dotačních titulů, například v rámci výzvy Operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ+), v němž bylo vyčleněno 6,6 miliardy korun na zajištění dostupnosti sociálních služeb.

Tisková zpráva MPSV ke stažení