Výroční zpráva Diecézní charity Plzeň za rok 2019
30. června 2020 Aktuálně

Výroční zpráva Diecézní charity Plzeň za rok 2019

Výroční zpráva DCHP za rok 2019 je na světě! Stáhnout si ji můžete na odkazu uvedeném ve článku.

Výroční zpráva za rok 2019 má 36 stran a naleznete v ní například prezentaci našich služeb, příběhy jejich klientů, adresář našich služeb a dalších projektů, adresář charit a výsledky Tříkrálové sbírky na území Diecéze plzeňské, ekonomické údaje o našem hospodaření, zprávu auditora nebo významné podporovatele charitních služeb, jimž patří velké poděkování.

Výroční zpráva DCHP 2019 ke stažení