Charitní pomoc lidem s handicapem na Domažlicku

Charitní pomoc lidem s handicapem na Domažlicku

Reportáž České televize ze služeb pro handicapované, které na Domažlicku provozuje Diecézní charita Plzeň. Odvysílána byla během Tříkrálového koncertu 2021. Záběry pocházejí ze Sociálně terapeutických dílen sv. Josefa, Volnočasových klubů DUHA a Domova sv. Vavřince. Právě v těchto službách tradičně pomáhají peníze z Tříkrálové sbírky.

 

Tříkrálová sbírka stále probíhá online až do 30. dubna 2021 na www.trikralovasbirka.cz. Máte zájem při sbírce podpořit sociální služby Diecézní charity Plzeň?

PODPOŘIT SLUŽBY DIECÉZNÍ CHARITY PLZEŇ – JAK NA TO?

Děkujeme vám!