Hledáme koledníky pro Tříkrálovou sbírku

Hledáme koledníky pro Tříkrálovou sbírku

Při 22. ročníku Tříkrálové sbírky se bude koledovat v termínu 1.–16. ledna. Hledáme malé i velké koledníky, kteří by jako tři králové přinášeli požehnání navštíveným domovům a přijímali do kasičky příspěvky na charitní pomoc potřebným lidem, jichž v současné době stále přibývá. Zúčastnit se mohou lidé s dobrým srdcem všech generací.

 Každá kolednická skupinka má svého vedoucího, který je plnoletý a nese odpovědnost za svěřenou pokladničku. Oslovujeme všechny, kteří se dosud zúčastňovali, a vybízíme také ke hledání nových kolednických tváří. Zájemci se mohou stát i koordinátory sbírky v oblastech, kde se dosud nekoledovalo.

IMG_6592_foto_Jakub_Žák

Všechny důležité informace dostanete od místních nebo diecézních koordinátorů. Organizace sbírky bude přizpůsobena aktuálně platným protiepidemickým nařízením.

Foto_03_Jakub_Žák

Máte-li zájem se do Tříkrálové sbírky aktivně zapojit, kontaktujte nejbližší místní charitu, nebo koordinátorku pro Diecézi plzeňskou Helenu Pachnerovou na tel. 731 433 015, e-mail helena.pachnerova@dchp.charita.cz, nebo Evu Karasovou na tel. 731 591 852, e-mail: eva.karasova@dchp.charita.cz.

Děkujeme za vaši podporu.