Hledáme nové koledníky, vedoucí kolednických skupinek a nová kolední místa pro blížící se Tříkrálovou sbírku

Hledáme nové koledníky, vedoucí kolednických skupinek a nová kolední místa pro blížící se Tříkrálovou sbírku

Koledování ve prospěch 23. ročníku Tříkrálové sbírky, největší české tradiční sbírky, proběhne ve dnech 1.–15. ledna 2023. Hledáme nové koledníky, ale i dospělé vedoucí tříkrálových skupinek, kteří se zasadí o výběr finančních prostředků pro pomoc lidem, kteří si sami pomoci nemohou. Rádi také poskytneme podporu při zakládání nových koledních míst.

Ve stejném termínu budou rozmístěny také statické kasičky na veřejně přístupných místech, jako jsou obchody, úřady či kostely, do konce ledna bude ještě možnost přispět bezhotovostně. On-line koleda na www.trikralovasbirka.cz běží celoročně.

Charitní služby a další koledující organizace spolufinancované Tříkrálovou sbírkou se starají o lidi duševně a fyzicky handicapované, seniory odkázané na péči druhých, děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, lidi bez domova, chronicky nemocné, matky s dětmi v tísni, které byly vystaveny domácímu násilí, a další skupiny lidí v nouzi či ohrožení.

Nejen na pomoc uvedeným přicházejí tři králové ke dveřím domácností, zpívají koledu, předávají radostnou zvěst o narození Spasitele, vinšují štěstí a zdraví a zápisem svých iniciál K + M+ B s letopočtem žehnají příbytku laskavého dárce, písmena totiž značí také „Christus mansionem benedicat“ neboli: „Ať Kristus požehná tomuto domu.“

Foto__02_Jakub_Žák
Foto: Jakub Žák, úvodní foto: Jiří Strašek

Vedle malých koledníků uvítáme i dospělé vedoucí tříkrálových skupinek. Vybízíme také k zakládání nových koledních míst – je to příležitost pro farnosti, které se dosud nezapojily, ale například i pro další pomáhající organizace. Část vykoledovaných peněz se vrací vždy na místo koledy, kde plní předem daný záměr pomoci, například pomoc chudé rodině ve farnosti, příspěvek na charitní službu ve Vašem okolí či spolufinancování kompenzačních pomůcek pro konkrétní handicapované dítě. Záměry pomoci jsou zveřejňovány před zahájením sbírky na www.trikralovasbirka.cz a webu Diecézní charity Plzeň www.dchp.cz.

V případě, že máte zájem pomoci osobní koledou, nabídkou veřejného místa k umístění tříkrálové pokladničky nebo organizačně, obraťte se na koordinátorky Tříkrálové sbírky v naší diecézi, od nichž se dozvíte vše potřebné k dalšímu postupu:

  • Helena Pachnerová, tel. 731 433 015, e-mail: helena.pachnerova@dchp.charita.cz,
  • Eva Karasová, tel. 731 591 852, e-mail: eva.karasova@dchp.charita.cz.

Těšíme se na všechny nové tříkrálové pomocníky!

nabor_Hlavni_ banner_980x100