Jak se sčítá Tříkrálovka

Jak se sčítá Tříkrálovka

Možná byste rádi věděli, co se dále děje s charitními kasičkami, do nichž jste přispěli při koledě třem králům. 

Po skončení sbírky se všechny kasičky naloží do přepravek a odvezou na příslušný úřad městského obvodu. Tam za přítomnosti pověřené paní úřednice pracovníci charity kasičky jednu podruhé ostrým nožíkem rozpečetí, její obsah opatrně vysypou na stůl a sčítání může začít.

Roztřídí se bankovky podle hodnoty, mince stranou. Všechny bankovky je nutné rozbalit a narovnat, protože jsou mnohdy složené do velmi úzkých tvarů, připomínajících v krajních případech třeba harmoniku a v extrémním případě origami. Pak se sčítají od nejvyšších hodnot a jsou jako živé, proto je nutné každý svazek bankovek přehnout podélně napůl a tím je „zkrotit“.

Následně se sčítají mince, které rovněž rozdělujeme podle hodnot a seskupíme do pravidelných útvarů po deseti kusech. Všechna sečtená čísla se zapisují do oficiálních tiskopisů a zároveň do excelové tabulky v PC, kde již vidíme, jaká finanční hotovost se vybrala do které kasičky (všechny jsou očíslované). A nakonec je také zřejmé, kolik celkově štědří dárci přispěli v celém městském obvodu.

IMG_20230118_095505

Počítání koledy z kasiček pečetěných na Úřadu městského obvodu Plzeň 1.

IMG_20230118_103554

Na fotografiích sčítá výsledek koledy ředitel Městské charity Plzeň Pavel Janouškovec, foto: Milena Sojková.

Roztříděné a sečtené bankovky ukládáme podle hodnoty do označených obálek, mince do plastových nádob. Nakonec vše putuje do banky na účet, k dalšímu rozdělení pro charitativní účely.

Nejvíce jsou vždy napěchované kasičky z tříkrálových benefičních koncertů – moc za ně děkujeme! Hudba opravdu pomáhá po všech stránkách! V těchto kasičkách tradičně převažují bankovky, mnohdy velkých hodnot. Dosti plné jsou ale také pokladničky těch skupinek tří králů, které poctivě koledovaly a věnovaly tomu značnou část svého volného času – rovněž velmi děkujeme a vážíme si toho! Je vidět, kteří z králů obešli opravdu hodně domácností. Jsme ale samozřejmě rádi za jakýkoli příspěvek, i když sčítání velkého množství drobných mincí je doslova mravenčí práce.

IMG_20230119_081623

 

IMG_20230119_094540

 

A co nejkurióznějšího jsme objevili v kasičkách při sčítání? Starý desetihaléř, plochou baterii, pečlivě složenou miniaturní dětskou herní dvoutisícovku a čínskou minci pro štěstí.

Děkujeme!

Milena Sojková, Městská charita Plzeň