Koleda Kraje + Města + Biskupství proběhla podobně jako o dva dny dříve v Karlových Varech za účasti čelních představitelů také v Plzni. Plzeňský biskup Tomáš Holub koledoval spolu s hejtmanem Plzeňského kraje Rudolfem Špotákem a primátorem města Plzně Romanem Zarzyckým. Jejich výprava v doprovodu dětského pěveckého sboru Jiřičky měla řadu pozoruhodných zastavení. 

Nejprve se setkali se členy Rady Plzeňského kraje na krajském úřadu, následně se za zpěvu koledy „My tři králové jdeme k vám“ přesunuli do vestibulu úřadů magistrátu ve Škroupově ulici. Další zastávkou bylo Biskupství plzeňské, kde zpěv koled provoněla vůně kadidla. Nato se jim dostalo vřelého přijetí na radnici. Dále trasa vedla přes náměstí na sociální odbor města v Martinské ulici, po cestě se zastavili s mnohými lidmi, kteří chtěli přispět do Tříkrálové sbírky, zájem byl i o společné focení. Koledy pak zazněly ještě v pobočce ČSOB na Americké třídě.

Ve druhé části koledování Kraje + Města + Biskupství cestovali tři králové speciálně vypraveným autobusem v doprovodu Jiřiček na Západočeskou univerzitu v Plzni, kde je uvítal její rektor docent Holeček. Předposlední zastávkou byl pak areál Škody Transportation, kde králové převzali tři šeky, každý ve výši 5000, určené do Tříkrálové sbírky. Společné koledování Kraje, Města a Biskupství bylo zakončeno v Plzeňském Prazdroji, kde byla celá výprava pozvána k obědu.

Na všech zastaveních přáli tři králové šťastný nový rok a svěcenou křídou psali požehnání K + M + B 2023 na futra či brány budov svých hostitelů.

Foto: Petr Šimek