Tříkrálová sbírka 2021 v Diecézi plzeňské

Tříkrálová sbírka 2021 v Diecézi plzeňské

Ve dnech 1.–24. ledna proběhne v České republice tradiční Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou Česká republika. Malí i velcí tři králové vyrazí v naší diecézi koledovat ve prospěch potřebných a na podporu charitních sociálních služeb a projektů. Místní charity a další zapojené organizace bedlivě zvažují, jaká opatření bude dle aktuální situace nutno přijmout pro ochranu zdraví koledníků i navštívených. Tři králové například budou nosit roušky a nebudou vstupovat do vnitřních prostor domů. 

Podle aktuální situace také organizátoři v obcích vyhodnotí, jakým způsobem sbírku zahájí. Zda bude umožněno větší shromáždění koledníků a veřejnosti, nebo se budou muset spokojit s komornějším požehnáním jedné tříkrálové skupince. I tak věříme, že se z této události nevytratí radost ze setkání člověka s člověkem a z konání dobrých skutků.

Děkujeme za dosavadní zájem dobrovolníků stát se jedním ze tří králů! Jste pro nás nepostradatelní!

Tříkrálová sbírka je důležitým zdrojem pomoci lidem v nouzi. Podpořeni tak mohou být jak potřební přímo ve farnostech (často to bývají děti z chudých poměrů nebo děti handicapované), tak sociální služby charit, jako jsou například domovy pro matky s dětmi v tísni, azylové domy pro jednotlivce i rodiny, charitní domovy pro seniory, stacionáře pro handicapované či nemocné Alzheimerovou chorobou, ale také ošetřovatelské a jiné terénní služby pro lidi v obtížné životní situaci. V naší diecézi bylo před Tříkrálovou sbírkou schváleno téměř 60 záměrů takové pomoci.

Online kasička

Souběžně s koledováním osobním poběží ve stejném termínu i koledování online. Na oficiálním webu sbírky www.trikralovasbirka.cz si návštěvníci budou moci pustit koledu a zároveň dostanou možnost přispět do online kasičky. Její výhodou je, že dárce věnuje svůj příspěvek podle svého poštovního směrovacího čísla charitě nejbližší místu jeho bydliště.

Laskaví dárci mohou do Tříkrálové sbírky přispět také převodem (nebo složenkou) na Sbírkový účet – více ZDE.

Další možností, jak přispět, je zaslání jednorázové nebo trvalé dárcovské SMS (tedy DMS) na tel. číslo 87 777 ve tvaru:

  • DMS KOLEDA 30 nebo DMS TRV KOLEDA 30
  • DMS KOLEDA 60 nebo DMS TRV KOLEDA 60
  • DMS KOLEDA 90 nebo DMS TRV KOLEDA 90

Potvrzeny jsou některé mediální události. V sobotu 2. ledna 2021 od 10 hodin požehná virtuálním koledníkům Tříkrálové sbírky biskup Mons. Vojtěch Cikrle z katedrály sv. Petra a Pavla v Brně.  Požehnání bude přenášeno na Facebooku Tříkrálové sbírky a na kanálu ČT 24.  Na neděli 10. ledna je v programu České televize ohlášen Tříkrálový koncert, vysílat ho bude ČT1 od 18 hodin. Součástí koncertu budou i záběry a rozhovory pořízené v Sociálně terapeutických dílnách sv. Josefa v Domažlicích a Meclově.

Bližší informace k Tříkrálové sbírce budou průběžně zveřejňovány na oficiálním webu www.trikralovasbirka.cz, na webu Diecézní charity Plzeň www.dchp.cz, jejím Facebooku a na webech a sociálních sítích charit. Pro další informace k průběhu sbírky se můžete obrátit také na koordinátorku Helenu Pachnerovou na e-mailu helena.pachnerova@dchp.charita.cz nebo na tel. čísle 731 433 015.

Tento ročník Tříkrálové sbírky  bude možná trochu jiný. Ve stále měnícím se světě však musíme být připraveni čelit novým výzvám a jednou z nich je i pomoc potřebným při ztížených podmínkách.

Děkujeme vám za trvalou podporu, kterou Tříkrálové sbírce věnujete

Diecézní charita Plzeň