Výzva ředitele Diecézní charity Plzeň k umístění stacionárních pokladniček

Výzva ředitele Diecézní charity Plzeň k umístění stacionárních pokladniček

Milí přátelé Tříkrálové sbírky, stále rozšiřujeme síť koledních míst se stacionární pokladničkou. Máte-li možnost, přidejte se k nám! Více ve výzvě ředitele Diecézní charity Plzeň, Jiřího Lodra.

Soupis kolednickým míst se statickou kasičkou průběžně aktualizujeme ZDE.

Kontakty:

Děkujeme za vaši pomoc ve prospěch lidí v nouzi

Diecézní charita Plzeň