Adresář

Charitní pečovatelská služba Blovice, Spálené Poříčí

Tel.: 371 522 156, 731 433 025
5. května 663, Blovice, 336 01
Vedoucí služby: Mgr. Michaela Kazdová - vedoucí, sociální pracovník
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby: NE

Seznam lidí

Alena Baumruková - pracovník sociálních služeb
Mgr. Michaela Kazdová - vedoucí, sociální pracovník
Lenka Tobrmanová - pracovník sociálních služeb
Bohuslava Caltová - pracovník sociálních služeb
Lenka Česalová - pracovník sociálních služeb
Diana Nocarová - pracovník sociálních služeb
Michal Šebek - pracovník sociálních služeb