Adresář

Domácí hospic Motýl

Tel.: 604 270 264, 725 057 787
Vedoucí služby: Bc Jan Sebján - vedoucí
Způsob poskytování:
Fakultativní služby: NE
Tým složený z lékaře, zdravotních sester, dobrovolníků, koordinátora a duchovního umožňuje lidem v terminálním stádiu nemoci důstojné umírání ve své rodině, u svých nejbližších.

Seznam lidí

Bc Jan Sebján - vedoucí