Adresář

Nízkoprahové denní centrum Cheb

Tel.: 731 433 149
Vrázova 842/6, Cheb, 350 02
Vedoucí služby: Mgr. Ondřej Špendlíček - vedoucí služeb, sociální pracovník
Cílové skupiny: osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí
Fakultativní služby: NE

Seznam lidí

Mgr. Ondřej Špendlíček - vedoucí služeb, sociální pracovník
Bc. Petra Břicháčková, DiS. - Sociální pracovník
Gabriela Honomichlová, DiS. - sociální pracovnice
Jarmila Hynková - pracovník sociálních služeb
Jaroslav Komárek - pracovník sociálních služeb
Vladimír Bureš - pracovník sociálních služeb