Adresář

Poradna pro cizince

Tel.: 377 441 736, 731 433 096
Cukrovarská 16, Plzeň, 326 00
Vedoucí služby: Mgr. Klára Zachová - vedoucí
Cílové skupiny: imigranti a azylanti
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: poskytování informace pro specifické skupiny
Fakultativní služby: NE

 

Poslání služeb

Posláním poradny je poskytování sociálního a právního poradenství na území Plzeňské diecéze cizincům, kteří se ocitli v takové osobní situaci, kterou nedokáží řešit vlastními silami a z vlastních zdrojů. Posláním poradny je také utváření a rozvoj vztahů mezi cizinci a většinovou společností a zvyšování jejich informovanosti.

Seznam lidí

Bc. Petra Štěpán Černá - sociální pracovnice
Mgr. Marija Kaňovská Miskevič - sociální pracovnice
Ing. Tatiana Mandíková - sociální pracovnice
Bc. Hana Kozlová - sociální pracovnice
Denisa Viktorová, DiS. - sociální pracovnice
Mgr. Monika Brůhová - sociální pracovnice