Adresář

Středisko sociální rehabilitace Cheb

Tel.: 731 433 021
Komorní 2467/3, Cheb, 350 02
Vedoucí služby: Pavel Barták - vedoucí služby
Cílové skupiny: osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách
Způsob poskytování: ambulantní
Fakultativní služby: NE

Seznam lidí

Pavel Barták - vedoucí služby
Mgr. Daniela Keprdová, DiS. - sociální pracovnice
Michal Čermák - pracovník sociálních služeb
Jan Šťastný - ostatní obslužný personál
Pavel Pišoja - technický/provozní pracovník