Adresář

Volnočasové kluby DUHA Domažlice

Tel.: 731 433 042
Kozinova 297, Domažlice, 344 01
Vedoucí služby: Jindřich Pfeifer, DiS. - vedoucí služby, sociální pracovník
Cílové skupiny: osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: práce na orientaci v prostoru a času, podpora a rozvoj komunikace, podpora sebeobsluhy, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, působení na zlepšení fyzické a psychické kondice, podpora posílení kladných vztahů s okolím a rodinou
Fakultativní služby: NE

Seznam lidí

Andrea Pfeiferová, DiS. - sociální pracovnice
Jindřich Pfeifer, DiS. - vedoucí služby, sociální pracovník
Romana Kopová - pracovnice sociálních služeb