O potravinové pomoci

Operační program Potravinová a Materiální pomoc nejchudším osobám v letech 2016 – 2019

FEAD_MPSV_RGB

Více o Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD)

Informační sdělení MPSV:  Informace o projektu POMPO II na webu MPSV_Stránka_1 Informace o projektu POMPO II na webu MPSV_Stránka_2(Ke stažení ZDE.)

 

Diecézní charita Plzeň je již od roku 2016 zapojená do evropského operačního programu PoMPo (Potravinová a Materiální pomoc nejchudším osobám). Za dobu fungování tohoto projektu se nám podařilo vybudovat kvalitní síť distribučních míst v Plzeňském a Karlovarském kraji. Spolupracujeme s dalšími charitami v těchto krajích (OCH Rokycany, OCH Klatovy, FCH Karlovy Vary  aj. Také probíhá úzká spolupráce s potravinovými bankami těchto dvou krajů, od kterých odebíráme potravinovou pomoc.

Z dotace Ministerstva zemědělství byla v roce 2018 pořízena dodávka na rozvoz potravinové a materiální pomoci z našich 5ti centrálních skladů - Plzeň, Klatovy, Cheb, Ostrov a Karlovy Vary) do  ostatních výdejních míst. V současné době máme již 13 výdejních míst - centrální sklady + Rokycany, Domažlice, Havlovice u Domažlic, Meclov, Stříbro a Mariánské Lázně. Pomoc je také distribuována terénní službou, kdy je pomoc rozvážena přímo mezi nízkoprahové klienty (klienti žijící na ulici, ve squatech apod.) Na každém distribučním místě je při výdeji potravinové a materiální pomoci přítomen sociální pracovník, poskytující klientům doprovodná opatření k této pomoci. Jde alespoň o částečné zapojení klientů ve snaze o zlepšení jejich životní situace. Jedná se zejména o sociální, finanční či výživové poradenství, informace o dalších možnostech pomoci apod.

Na každém výdejním místě probíhá výdej alespoň jedenkrát za týden, ale také dle domluvy a  naléhavosti situace klienta. (Přesné dny a hodiny veřejných výdejů jsou uveřejněny na našich webových stránkách včetně kontaktu na odpovědnou osobu v daném místě.)

Klientů odebírající potravinovou a materiální pomoc však stále přibývá. Rozšiřujeme také spolupráci s různými organizacemi, městskými úřady, OSPODy atd. (nárůst znázorněn v přehledu odběrů).

Diecézní charita Plzeň byla i v roce 2020 zapojena do evropského projektu FEAD, který je financován z Operačního programu PoMPo. V rámci projektu byly potřebným osobám rozdělovány potravinové a hygienické balíčky. Složení balíčku se liší dle typu a situace daného koncového klienta. Potravinové balíčky se dělí na rodinné, tedy pro domácnosti s více osobami, dětmi, v nichž jsou zastoupeny potraviny určené k tepelné úpravě, dětské příkrmy, sunar atd. Dále pak balíčky pro jednotlivce s možností vaření (většinou lidé v seniorském věku) a jednotlivce bez možnosti si uvařit (nízkoprahoví klienti, lidé bez přístřeší). Hygienické balíčky jsou též rozděleny do tří skupin dle koncového klienta – pro jednotlivce, pro rodinu a pro rodinu s dětmi (balíček obsahuje navíc například dětské pleny). V rámci projektu byly také klientům rozdány balíčky s textilem, základními domácími potřebami, stany, spacáky, karimatky a alumatky. Složení jednotlivých balíčků je vždy na uvážení sociálního pracovníka, který má výdej v daném místě či službě na starosti a který vždy posuzuje životní situaci klienta. Nově jsme na některých místech vydávali také základní školní potřeby – celkem 395 školních balíčků pro děti ze sociálně slabých rodin. Jednorázově jsme potravinovou a materiální pomocí podpořili cca 4922 osob. Většina klientů však odebírá potravinou i materiální pomoc opakovaně.

 údaje jsou uvedeny v tunách

2016

2017

2018

2019

2020

2021

OP PoMPo

46,43

42,64

59,15

35,25

37,07

28,3

Potravinové banky

3,44

1,9

31,46

27,49

66,98

61,32

podpořené osoby - unikátně

 x

3 200

2 300

2 150

4 922

4 632

podpořené osoby - opakovaně

x

11 700

12 200

8 800

13 890

15 738

Typické komodity potravinové pomoci

Základní suroviny do domácnosti jako cukr, mléko, med, těstoviny, masové konzervy, rýže atd., tedy trvanlivé potraviny, které doplňujeme potravinami čerstvými z potravinových bank (pomazánky, jogurty, balené pečivo).

Struktura podpořených osob (dlouhodobý odhad)

  • 60 % osoby bez domova nebo ohrožené ztrátou bydlení - jednotlivci,
  • 5 % osoby pobírající starobní důchod,
  • 35 % rodiny s dětmi.

Výdej potravinové a materiální pomoci

Výdej je realizován ve dvou dnech týdnu (úterý 14–15 hodin pro rodiny s dětmi, středa 15–16 hodin pro jednotlivce) v areálu Diecézní charity Plzeň na adrese Cukrovarská 16 v 15–17 hodin. V rámci výdeje je nabízeno sociální poradenství a možnost využívání programů některé z našich sociálních služeb.