Středisko sociální rehabilitace Plzeň

Kde nás najdete

Adresa

Cukrovarská 16, Plzeň 32600

Na koho se můžete obrátit

Iveta Lukešová

Tel.: 377 320 621 E-mail: 4orDRWbm6.Fy.Z4WH_pr6W7%WkvDRW7r

Pro koho je služba určena

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Středisko sociální rehabilitace Plzeň

Typ služby
Sociální rehabilitace

Poskytovatel
Diecézní charita Plzeň

Kraj
Plzeňský kraj

Úhrada
bez úhrady

Způsob poskytování
ambulantní

Vedoucí služby
Iveta Lukešová

Registrační číslo služby
9156799

Poslání a cíle

Poslání: Projekt Sociální rehabilitace Diecézní charity Plzeň usiluje u cílové skupiny osob o její uplatnění na trhu práce, a tím pomáhá minimalizovat riziko sociálního vyloučení jednak prostřednictvím přímého zaměstnávání v pracovních programech projektu a jednak prostřednictvím socioterapeutické podpory. Jedná se zejména o podporu při sociálním začleňování, nácvik dovedností pro obnovení soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, pomoc při uplatňování práv a při obstarávání osobních záležitostí. Posláním sociální rehabilitace je také zprostředkování kontaktů se společenským prostředím. Výsledkem projektu je začlenění uživatele služby do běžného života díky schopnosti zajištění legálního příjmu. 

Cílové skupiny

osoby v krizi, osoby bez přístřeší, etnické menšiny

Činnosti

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím