Charitní pečovatelská služba Blovice, Spálené Poříčí

Kde nás najdete

Adresa

5. května 663, Blovice 33601

Na koho se můžete obrátit

Zdenka Palacká

vedoucí služby
Tel.: 731 433 025 E-mail: g_rx1Z2hWenm1Z4WH_pr6W7%WkvDRW7r

Pro koho je služba určena

Senioři

Senioři

Senioři

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Hospicová péče, umírající

Hospicová péče, umírající

Hospicová péče, umírající

Charitní pečovatelská služba Blovice, Spálené Poříčí

Typ služby
Pečovatelská služba / CHPS

Poskytovatel
Diecézní charita Plzeň

Kraj
Plzeňský kraj

Úhrada
povinná

Způsob poskytování
ambulantní, terénní

Vedoucí služby
Zdenka Palacká

Registrační číslo služby
1436381

Poslání a cíle

Posláním Charitní pečovatelské služby (dále jen CHPS) je její poskytování zejména v domácnostech uživatelů v Blovicích a spádových obcích, ve Spáleném Poříčí a spádových obcích způsobem, který pomůže setrvat uživateli v domácím prostředí co nejdéle, a tím udržet kontakt s jeho rodinou a vrstevníky i přes sníženou schopnost zvládat péči o vlastní osobu. CHPS pomáhá svým uživatelům naplňovat ty potřeby, které již sami nezvládají. Proto mohou prožívat nadále svůj život doma, podle navyklého způsobu života.

Službu poskytujeme s ohledem na osobní potřeby uživatelů, s důrazem na zachování nebo případné zlepšení jejich stávajících schopností a soběstačnosti - naší snahou tedy je, aby byli uživatelé s naší podporou co nejvíce soběstační.

Základním rysem poskytované služby je úcta k člověku, nehodnotící přístup k uživatelům a dodržování lidských práv a svobod.

Cílové skupiny

senioři, osoby se zdravotním postižením, rodiny s dítětem / dětmi

Činnosti

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím