Středisko sociální rehabilitace Cheb

Kde nás najdete

Adresa

Komorní 2467/3, Cheb 35002

Na koho se můžete obrátit

Pavel Barták

vedoucí služby
Tel.: 731 433 021 E-mail: _8Io2W67~mnuQOQ-YaChT65j4mnhTj

Pro koho je služba určena

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Kontaktní údaje

Středisko sociální rehabilitace Cheb

Typ služby
Sociální rehabilitace

Poskytovatel
Diecézní charita Plzeň

Kraj
Karlovarský kraj

Úhrada
bez úhrady

Způsob poskytování
ambulantní

Vedoucí služby
Pavel Barták

Registrační číslo služby
4094689

Poslání a cíle

Posláním Střediska sociální rehabilitace Cheb je pomoc osobám, kterým hrozí sociální vyloučení z důvodu nezaměstnanosti. Skrze pracovní místo v reálném pracovním prostředí si klienti vytvoří nebo znovuobnoví pracovní návyky, včetně schopnosti nakládat s finančními prostředky. Klienti získají nebo se jim zvýší sebevědomí a díky společně dosaženým výsledkům mají motivaci ke změně životního stylu.

Cílové skupiny

osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách