Aktuálně

12. listopadu 2011 Aktuálně

Celostátní konference Charity ČR

V hotelu Angelo proběhla celostátní konference Charity České republiky. Tématem byla dlouhodobá péče. V programu vystoupili přední čeští odborníci z oblasti lékařství a duševní péče.

Ocenění pracovníků charit
10. listopadu 2011 Aktuálně

Ocenění pracovníků charit

V katedrále sv. Bartoloměje v Plzni byli oceněni pracovníci charit z okruhu Plzeňské diecéze

Světec z Peru je patronem v Plzni
5. listopadu 2011 Aktuálně

Světec z Peru je patronem v Plzni

Od 3. října je v kostele Panny Marie Růžencová umístěna soška sv. Martina de Porres. Martin de Porres byl synem španělského šlechtice Juana de Porres a černošky Anny Velasquez, po které zdědil barvu pleti. Kvůli tomu se o něj otec odmítl starat a tak byl odkázán na svou matku. Kolem roku 1583 se učil lazebníkem, roku 1586 vstoupil do dominikánského kláštera v Limě jako laický bratr. Dílo bylo vysvěceno v kostele Panny Marie Růžencové v Plzni. Na snímku velvyslankyně Peru a ředitel Diecézní charity Plzeň Jiří Lodr.

Městská charita Plzeň pořádá Čaj o páté
22. října 2011 Aktuálně

Městská charita Plzeň pořádá Čaj o páté

V Domově se zvláštním režimem sv. Aloise se setkají rodinní příslušníci osob, které trpí Alzheimerovou chorobou.

Diecézní charita Plzeň spolu s Českou národní bankou uspořádaly seminář finančního vzdělávání
22. října 2011 Aktuálně

Diecézní charita Plzeň spolu s Českou národní bankou uspořádaly seminář finančního vzdělávání

Cílem programu je zvýšení povědomí o potřebnosti finančního vzdělávání. Zejména příslušníci starší generace se často špatně orientují ve finančních otázkách a jsou vystaveni zvýšenému riziku nevýhodných nabídek i podvodů.