Aktuálně

12. dubna 2011 Aktuálně

Centrum sociální rehabilitace sv. Vavřince a sociálně terapeutické dílny sv. Josefa v Meclově

Bylo zahájeno budování nového projektu DCHP "Centrum sociální rehabilitace sv. Vavřince a sociálně terapeutických dílen sv. Josefa" v Meclově na Domažlicku. Projekt bude sloužit klientům  s psychickým handicapem, kteří se vracejí z psychiatrických léčeben  a postrádají rodinné a sociální zázemí.

30. března 2011 Aktuálně

Filmový festival Finále vozíčkářům - otevřené kino

Projekt nabízí vozíčkářům s doprovodem možnost zúčastnit se filmových projekcí za pouhou 1 Kč ve třech festivalových sálech (Velký sál, Malý sál a Kinosál Měšťanské besedy). Projekt je určen vozíčkářům a jejich doprovodu, ostatní držitelé ZTP a ZTP/P si mohou zakoupit zlevněné vstupenky za 35 Kč na všechny projekce. (Pro více informací rozklikněte článek)

23. února 2011 Aktuálně

Domovy sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni získaly 105 500 Kč v rámci MISSIS 2011

V rámci 18. ročníku charitativní akce MISSIS 2011 převzal ředitel Diecézní charity Plzeň Jiří Lodr 19. února 2011 při finále této soutěže 105 500 Kč, určených Domovům sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni v Plzni a v Havlovicích u Domažlic, které Diecézní charita Plzeň provozuje.

10. února 2011 Aktuálně

Tříkrálová sbírka 2011 v plzeňské diecézi

Celková částka, která se během letošní Tříkrálové sbírky vybrala v plzeňské diecézi, činí rekordních 3 170 137 Kč. Je to zhruba o 130 000 Kč více než v roce 2010 a historicky se jedná o nejvyšší výnos.

26. ledna 2011 Aktuálně

Poděkování ředitele DCHP za TS 2011

Poděkování a vděčnost, přání všeho dobrého a zdraví je vpravdě darem královským. Jako šťastný koledník jsem plný skutečné radosti za letošní koledování a děkuji všem, kdož se zapojili do organizace a podpory TS, kdož koledovali za každého počasí a neváhali překonat nepřízeň vrtkavých teplot zimního období. Děkuji všem, kdož chtějí potěšit lidi v domácnostech a s láskou přinášejí požehnání do domácího prostředí, zpívají koledy od srdce a odměňují štědrost dárců, a tato odměna patří i těm, kdož svoje dveře nechají zavřené. Každý rok se totiž některé dveře nově otevřou a tato setkání jsou zvláštním darem, který nosím ve svém srdci.  K+M+B 2011 na dveřích domů ať je zdrojem Božího požehnání, zdraví a lásky, porozumění a ochoty v životě stále znovu začínat.Každý člověk potřebuje společenství a já mám ve  svém koledním obvodu v Plzni i v obcích na Plzeň severu svoje přátelské společenství dobré vůle. Věřím, že to tak prožívají i ostatní koledníci. Tak za to vše chci i jako ředitel Diecézní charity Plzeň poděkovat. Vše dobré Jiří Lodr