Články

Projekt Leonardo - shrnutí
4. října 2011 Aktuálně

Projekt Leonardo - shrnutí

Shrnutí mezinárodního partnerského projektu LEONARDO.

19. září 2011 Aktuálně

Farní charita Karlovy Vary zve - Slavnostní vysvěcení Sociálně terapeutických dílen a Denního stacio

Dovolujeme si Vás pozvat na slavnost vysvěcení nových Sociálně terapeutických dílen a Denního stacionáře v ul. Závodu míru 144 ve staré Roli, jež se bude konat ve středu 21.9.2011 ve 14.00 hodin. Zařízení bude zasvěceno sv. Mikulášovi biskupem plzeňským, Mons. Františkem Radkovským.

16. září 2011 Aktuálně

Výlet na zámek Dobříš

V sobotu 10.září zorganizovala Poradna pro cizince a uprchlíky výlet na zámek Dobříš, kde se konala  Svatováclavská slavnost "s dotekem Francie". Cílem bylo vytvoření prostoru pro navázání nových sociálních vazeb a kontaktů mezi cizinci a českým prostředím. Tato akce se setkala s velkým zájmem. Dobříšský zámek i program slavností nadchl všechny zúčastněné, z cizinců to byli občané Ukrajiny, Mongolska, Moldávie, Ruska, Běloruska a Kazachstánu.
Tento projekt  je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí.

13. září 2011 Aktuálně

Jmenování nového generálního vikáře plzeňské diecéze

Po bolestném úmrtí generálního vikáře plzeňské diecéze Mons. Dr. Roberta Falkenauera dne 7. září 2011 rozhodl Mons. František Radkovský, biskup plzeňský, s platností od 8. září 2011 jmenovat novým generálním vikářem Mons. Josefa Žáka.

7. září 2011 Aktuálně

Zemřel generální vikář Plzeňské diecéze Mons. Dr. Robert Falkenauer

Mons. Dr. Robert Falkenauer, generální vikář Plzeňské diecéze, byl povolán na věčný odpočinek dnes 7.9.2011 v odpoledních hodinách.Prožil život plný služby a péče o duchovní blaho svěřeného stádce, služebníku věrný vejdi ve slávu svého Pána. Jako ředitel DCHP děkuji otci Robertovi za vše dobré, co udělal pro mnohé z nás, stejně jako za rozvoj díla Charity v naší diecézi. Jiří Lodr Parte Mons. Falkenauera je možné stáhnout zde. (životopis po rozkliknutí článku)