Intervenční tým z Diecézní charity Plzeň nabídl pomoc lidem zasaženým bouří ve Stebně Zobrazit fotogalerii
29. června 2021 Aktuálně

Intervenční tým z Diecézní charity Plzeň nabídl pomoc lidem zasaženým bouří ve Stebně

V pátek 25. června vyjel tým Terénní krizové služby do Stebna u Petrohradu. Podnětem pro výjezd byly fotografie škod napáchaných bouří předchozí noci. Krizoví interventi zde zmapovali situaci lidí zasažených ničivou bouří a nabízeli jak psychickou, tak materiální pomoc. S první orientací v rozsahu škod a potřebách pomoci obyvatelům službu seznámil místní kněz P. Richard Polák. Interventi následně nabídli pomoc všem zasaženým domácnostem.

„Asi polovina vsi byla více či méně zasažená,“ líčí situaci na místě Jakub Novotný z Terénní krizové služby. „Stržená byla také část střechy kostela. Na místě byli hasiči, policisté, dobrovolníci a elektrikáři z ČEZ.“

„Otec Polák nám dal doporučení na nejpostiženější rodiny v obci, za těmi jsme vyrazili nejdříve,“ doplňuje krizová interventka Daniela Babincová. „Postupně jsme dostávali od místních i další doporučení na nejvíce zasažené rodiny, ale nakonec jsme obešli všechny domy.“

Pater_Polak+krizovy_intervent_Jakub_Novotny_foto_archiv_DCHP 
P. Richard Polák a krizový intervent Jakub Novotný, foto: archiv DCHP. Součástí fotogalerie
jsou záběry poničeného Stebna ze dronu (foto: Pavel Kuzmík), Další fotografie poskytl P. Richard Polák.
 

Terénní krizová služba nabízela místním obyvatelům okamžitou psychickou podporu, jejím cílem je stabilizovat duševní stav osob v krizové životní situaci. Součástí nabídek je také poskytnutí nezbytné materiální pomoci. Zde může intervenční tým čerpat jak ze zázemí své sociální služby, která je vybavena balíčky okamžité humanitární pomoci, tak z možností Humanitárního skladu Diecézní charity Plzeň, ale i některých charitních sbírek. Poskytnuto tak může být například ošacení, potravinová pomoc, hygiena, nábytek nebo třeba vysoušeče vody v místnostech. S některými zájemci již služba navázal spolupráci, řeší jejich potřeby a je s nimi v průběžném kontaktu. Dalším obyvatelům těžce zasažené obce na sebe pracovníci Terénní krizové služby zanechali vizitku s kontaktem.

V reakci na škody, které bouře ve Stebně způsobila, vybízí Diecézní charita Plzeň
k finanční pomoci zasaženým obyvatelům Stebna.

Pomoci lidem, jejichž domovy poničila bouře, můžete příspěvkem na transparentní účet Diecézní charity Plzeň 277850809/0300, variabilní symbol 246. 
Veškerá pomoc bude koordinována s Diecézní charitou Litoměřice, v jejíž oblasti působení se zasažená obec nachází.

Veřejnost může také podpořit opravu místního kostela prostřednictvím Nadačního fondu Dominanty s rozšířeným variabilním symbolem farnosti Lubenec:
212 356 826/0300, VS 070677.

Děkujeme za vaši solidaritu.

Diecézní charita Plzeň

Mgr. Petr Šimek

public relations, tiskový mluvčí
Tel.: 731 433 017 E-mail: _.GBOc~e0dm%C27%_5prRb~lW5pJ