Pomozme obyvatelům Stebna Zobrazit fotogalerii
29. června 2021 Aktuálně

Pomozme obyvatelům Stebna

V noci z 24. na 25. června se Stebnem v okrese Louny přehnala ničivá bouře, která zanechala vážné škody na domovech zdejších obyvatel. Pomoci můžete finančním příspěvkem na transparentní účet Diecézní charity Plzeň.

Titul_FB+Web

V reakci na škody, které bouře ve Stebně způsobila, vybízí Diecézní charita Plzeň
k finanční pomoci zasaženým obyvatelům Stebna.

Pomoci lidem, jejichž domovy poničila bouře, můžete příspěvkem na transparentní účet Diecézní charity Plzeň 277850809/0300, variabilní symbol 246. 
Veškerá pomoc bude koordinována s Diecézní charitou Litoměřice, v jejíž oblasti působení se zasažená obec nachází.

Veřejnost může také podpořit opravu místního kostela prostřednictvím Nadačního fondu Dominanty s rozšířeným variabilním symbolem farnosti Lubenec:
212 356 826/0300, VS 070677.

Děkujeme za vaši solidaritu.

Diecézní charita Plzeň

Ke dni 14. 7. 2021 evidujeme na transparentním účtu již 484 984 Kč na pomoc obyvatelům Stebna.
Děkujeme za vaši pomoc zasaženým.