Pomoc samoživitelům:  Pan Václav a Adrianka už mají lepší vyhlídky
5. srpna 2021 Aktuálně

Pomoc samoživitelům: Pan Václav a Adrianka už mají lepší vyhlídky

Díky finanční pomoci z mimořádného adventního koncertu České televize pro rodiče samoživitele se můžou pan Václav a jeho handicapovaná dcera Adrianka těšit na stěhování do nového podnájmu bez toho, aby se museli zadlužit.

Pan Václav je svědomitý otec, který se stará o svou desetiletou dceru mající poruchu autistického spektra. S její matkou se rozešel zejména kvůli zanedbávání Adriančiny lékařské péče, a vzal tak celou starost o dceru i živobytí na svá bedra. Může si však dovolit vydělávat pouze dopoledne a jen v době Adriančiny výuky ve speciální škole. A to je pro zaměstnavatele obvykle dlouhodobě neúnosné. Z darů krevní plasmy nebo dopoledních brigád si mnoho nevydělá… „Víte, já bych šel po tom roce pracovat i zadarmo, už pro ten pocit,“ říká.

V důsledku pomalu pracujících úřadů a proticovidových opatření za nouzového stavu se pan Václav navíc dostal do spleti překážek a průtahů, v jejichž důsledku mu nebyly vypláceny sociální dávky, na něž měl právo. Nemohl se spolehnout ani na pronajímatele původního bytu, který přestože stále sliboval, neposkytl mu podklady pro vyřízení dávek hmotné nouze. Pan Václav se tak i přes veškerou snahu o zajištění neúplné rodiny začal dostávat do dluhů a s Adriankou nakonec musel odejít do azylového domu jedné z pomáhajících neziskových organizací.

IMG_4677_compr

Zdejší nájem mu zaplatila Diecézní charita Plzeň díky darům na podporu rodičů samoživitelů, které byly zasílány diváky během posledního mimořádného adventního koncertu České televize. Diecézní charita též dvojici poskytla potravinovou a materiální pomoc a pan Václav získal i podporu skupin věnujících se situaci samoživitelů na sociálních sítích. Díky dostupné podpoře a informacím, které se dozvěděl od lidí s podobným osudem a od pracovníků charitní Terénní krizové služby, mají s Adriankou už nadějnější vyhlídky. Budou se stěhovat do městského bytu pro sociálně znevýhodněné rodiny. Většina sociálních dávek jim také byla zpětně uznána a dluhy poplaceny.

Na adresu dárců, kteří během mimořádného adventního koncertu České televize zasílali dárcovské SMS na podporu samoživitelkám a samoživitelům, říká: „Těmto lidem patří velký dík. Je to neuvěřitelná pomoc, která vás hodně psychicky podpoří, opravdu hodně vás to psychicky zvedne. Vidíte, že je stále někdo, kdo vám pomůže, kdo vás v tom nenechá.“

Mgr. Petr Šimek

public relations, tiskový mluvčí
Tel.: 731 433 017 E-mail: _.GBOc~e0dm%C27%_5prRb~lW5pJ