S Jiřím Lodrem o Tříkrálové sbírce ve Starém Plzenci

S Jiřím Lodrem o Tříkrálové sbírce ve Starém Plzenci

Pro lednové Radyňské listy, noviny pro Starý Plzenec, Sedlec a okolí vznikl rozhovor s ředitelem Dicézní charity Plzeň věnovaný Tříkrálové sbírce. S Jiřím Lodrem si povídala koordinátorka Tříkrálové sbírky ve Starém Plzenci Marie Laiblová.

Kdy Charita navázala na starý kolednický zvyk?

Charitou obnovená kolednická tradice byla poprvé organizována v roce 2000 v olomoucké arcidiecézi, mluvíme o ní jako o 0. ročníku Tříkrálové sbírky. Od roku 2001 organizuje Tříkrálovou sbírku jako sbírku celonárodní Charita Česká republika. V roce 2021 jsme v důsledku pandemie covid-19 zavedli také koledování online na www.trikralovasbirka.cz, protože tříkrálové skupinky nemohly vyrazit na tradiční koledu. Osvědčilo se i zavedení statických kasiček. Tento rok se ale opět těšíme na osobní setkání s dobrými lidmi.

Pro koho tři králové koledují?

Koledují na podporu charitní pomoci potřebným lidem. Charita pomáhá lidem od kolébky po hrob. Mezi cílové skupiny patří matky s dětmi v tísni, mládež ze sociálně problematického prostředí, lidé, kterým hrozí sociální vyčlenění a lidé bez domova, chronicky nemocní, uprchlíci a cizinci, kteří u nás potřebují pomoci, zadlužení a dlouhodobě nezaměstnaní, fyzicky nebo kombinovaně handicapovaní lidé, pečujeme o seniory v domácím prostředí nebo v našich domovech pokojného stáří. Část prostředků z Tříkrálové sbírky jde na přímou pomoc lidem, kteří jsou vytipováni místní kolední organizací, charitou či farností, nebo třeba školou v případě dětí ze sociálně slabých rodin.

Před zahájením sbírky jsou Tříkrálovou komisí vždy schvalovány záměry pomoci. V posledních letech jich bývá v plzeňské diecézi 50 až 60. Je v nich přesně uvedeno pro jakou službu nebo individuální pomoc budou uplatněny finanční prostředky, které se vracejí do koledního místa. Předsedou komise je Mons. František Radkovský, emeritní biskup plzeňský a nynější prezident Diecézní charity Plzeň, já jsem jedním z členů komise.

Jak se vykoledované peníze rozdělují?

65 % vybraných prostředků se vrací místním charitám a dalším pomáhajícím nebo vzdělávacím organizacím, které je vykoledovaly, 15 % je určeno na podporu sociálních služeb a projektů diecézní charity, která zastřešuje charitní pomoc v diecézi, ta obvykle zahrnuje více krajů. Diecézní charita Plzeň pomáhá přibližně na území Plzeňského a Karlovarského kraje. 10 % připadá na rozvojové projekty v zahraničí, v našem případě jde zejména o podporu vzdělávání chudých dětí v Jižní Americe, 5 % jde na projekty a služby Charity Česká republika a 5 % jsou zákonné režie sbírky.

Mohl byste nám více přiblížit vznik Diecézní charity Plzeň?

Diecézní charita Plzeň vznikla krátce po ustanovení samostatné Diecéze plzeňské. Ta byla zřízena 1.listopadu v roce 1993 vyjmutím části území zejména z Arcidiecéze pražské a Diecéze českobudějovické. Zahrnuje většinu Plzeňského kraje, Karlovarský kraj a několik obcí Ústeckého a Středočeského kraje. Diecézní charita Plzeň byla založena prvním biskupem plzeňským Františkem Radkovským 1. listopadu 1993. Tou dobou jsem se chtěl po zotavení po vážném poranění páteře, kvůli kterému jsem málem přestal chodit, vrátit ke své profesi zootechnika. Přicházeli za mnou ale kněží a žádali mě, abych se ujal řízení diecézní charity. Měl jsem seznam důvodů proč to nepřijmout, až páter Žák řekl: „A co vděčnost.“ Takže na ten pramen vděčnosti jsem navázal svým celoživotním posláním, protože jsem pochopil, že Hospodin mě oslovil právě v tu chvíli jménem. Cítil jsem velkou symboliku prázdnoty. Otci biskupovi jsem řekl, že se bojím a jsem zcela nepřipravený. Ale také že jestli tohle Bůh chce a uzdravil mě pro tuto službu, pak nabízím svoji prázdnotu. Byl jsem pak prvním zaměstnancem. Hned na začátku se diecézní charita potýkala s finančním nezajištěním a velmi nám tehdy pomohla sbírkou Caritas Regensburg. Ta byla přítomna i u zakládání některých dalších služeb v diecézi a s jejími zástupci udržuji pevné přátelství. Naše partnerství je velkým obdarováním i v oblasti vzdělávání, výměnných stážích a skvělé spolupráce – letošní rok jsme spolu oslavovali 100 let Charity Regensburg a 100 let Charity v ČR. Diecézní charita z oněch 100 let slouží příští rok na podzim krásných 30 let, ale i na našem území sloužila Charita částečně pod Diecézí České Budějovice a Arcidiecézí Praha. Je za co děkovat a všechny informace o šíři pomoci jsou k nalezení na stránkách www.dchp.cz Děkuji, že nám pomáháte pomáhat je to moc potřebné.

Byl jste se někdy podívat na koledování ve Starém Plzenci?

Starý Plzenec je pro mne velkým obdarováním hned z několika důvodů. Mnoho let zde slouží ve farnosti P. Franta, kterého mám moc rád. Je zde mnoho mých a našich letitých přátel a rád se stavím na návštěvu. Propojení Plzně a Sterého Plzence se pro mne skvěle propojilo cyklostezkou přes Koterov, kde rád zamávám našemu centru pomoci Domu sv. Vincence naproti kapličce a šup a jsem na cyklostezce, kterou mám moc rád. No a pak starý Plzenec to je bývalý hrad a Rotunda – místo našich poutí a putování. Je zde krásně. V neposlední řadě jsem setkal s farníky a takovými skvělými lidmi jako s paní Komínkovou, která byla zde otevřeným srdcem pro potřeby lidí od Charity. Ale další jména jsou v mém srdci a tak jsem se zde setkal i s týmem koledníků TS. Starý Plzenec patří přirozeně do mého i rodinného života mnoha výlety a dobrou hospodou. Nesmím zapomenout, že zde DCHP velmi intenzivně pomáhala po masivní povodni roku 2002 po 3 roky.

Jak je na tom diecézní charita dnes?

Dnes má jen Diecézní charita Plzeň dvě stě padesát zaměstnanců a provozuje přes dvacet sociálních služeb a projektů a metodicky řídí činnost dalších charit na území diecéze. V celku na této rozloze pracuje sedm set padesát pracovníků ve více než padesáti sociálních službách. V průběhu roku 2021 pomohla Charita v diecézi více než třinácti a půl tisícům lidí.

RL_01_2023_web_Stránka_01

RL_01_2023_web_Stránka_03

Radyňské listy 01-2023 ke stažení