Adresář

Řazení: Organizační / Abecední

Ing. Jana Veličkova

účetní, překlady, tlumočení
Tel: 377 221 540, 731 433 053     58AkOf9d4-xy.Z4WH_pr6W7%WkvDRW7r

Alena Strašlipková

pracovník v sociálních službách
Tel: 731 433 068    

Pavel Štípek

pracovník v sociálních službách
Tel: 731 433 076    

Blanka Valášková

pracovník v sociálních službách
Tel: 731 433 076    

Marta Volfíková

pracovník v sociálních službách
Tel: 731 433 068    

Mgr. Milena Sojková

koordinátorka projektu Young Caritas
Tel: 731 591 890     8byo4Z2k-cxy.Z4WH_pr6W7%WkvDRW7r

Zornitsa Yankova

pracovnice v sociálních službách, tlumočnice
Tel: 731 591 891     ghExZdi7Trnx1~l7VX~nT6f4YanBZd54Ys

Yvetta Křiváčková

asistentka ředitele
Tel: 353 821 821, 734 767 096    

Olena Helenko

integrační pracovnice, pracovnice v sociálních službách
Tel: 731 796 610     -erxRW._7.Au5YUSZ-uzO1.7~bGkO1p

Gen Bok O

integrační pracovník
Tel: 731 796 612     2.Al592gVX~nT6f4YanBZd54Ys

Světlana Černopaščenko

integrační pracovnice, pracovnice v sociálních službách
Tel: 731 796 607     %orD2Zd7T-rB4~f7%-rx1~4WH_pr6W7%WkvDRW7r

Anna Zubkova

integrační pracovnice
Tel: 731 796 616     WgAkOjk86hIkQOQ-YaChT65j4mnhTj

Bc. Eva Petříková

koordinátorka integračních aktivit
Tel: 731 796 611     0onh63jj4dBFRYUSZ-uzO1.7~bGkO1p