Adresář

Řazení: Organizační / Abecední

Ing. Jana Veličkova

účetní, překlady, tlumočení
Tel: 377 221 540, 731 433 053     58AkOf9d4-xy.Z4WH_pr6W7%WkvDRW7r

Martin Vlk

pracovník sociálních služeb

Alena Strašlipková

pracovník v sociálních službách
Tel: 731 433 068    

Pavel Štípek

pracovník v sociálních službách
Tel: 731 433 076    

Blanka Valášková

pracovník v sociálních službách
Tel: 731 433 076    

Marta Volfíková

pracovník v sociálních službách
Tel: 731 433 068    

Želmíra Vrabcová

pracovník v sociálních službách

Mgr. Milena Sojková

koordinátorka projektu Young Caritas
Tel: 731 591 890     8byo4Z2k-cxy.Z4WH_pr6W7%WkvDRW7r

Elizabet Kirilova

pracovnice v sociálních službách, tlumočnice
Tel: 773 271 474     0evJR09lTdvBZ-enW7c-U1.hT-uk87j7T-M

Zornitsa Yankova

pracovnice v sociálních službách, tlumočnice
Tel: 731 591 891     ghExZdi7Trnx1~l7VX~nT6f4YanBZd54Ys