Radostná setkání v Domově sv. Alžběty
9. září 2020 Aktuálně

Radostná setkání v Domově sv. Alžběty

Na poslední srpnový pátek připravil personál Domova sv. Alžběty pro své klienty venkovní posezení u kávy s jejich nejbližšími a za hudebního doprovodu mladých konzervatoristů. Obyvatelé Domova se mohli spolu se zaměstnanci a svými příbuznými společně ohlédnout za náročným časem jarní karantény, kterou se jim podařilo překonat ve zdraví a v dobré psychické kondici. 

Velký podíl na tom měly aktivizační činnosti, do nichž se i v období karantény mohli zapojovat. Velice rádi zavzpomínali na společné šití roušek, jehož se s nadšením účastnili i klienti, kteří obvykle aktivizační činnosti nevyhledávají. Výsledkem této spolupráce zdejších seniorů a personálu bylo na 150 kusů ručně šitých roušek, které vznikaly na počátku března, tedy v době, kdy se nedaly zakoupit. Představeny byly také výtvarně pojaté stromy života, výsledky stejnojmenného projektu, který v Domově sv. Alžběty nahradil šití roušek v době, kdy se zdejší obyvatelé nemohli setkávat ani při společných činnostech. Při tvorbě stromu života klient za pomoci aktivizační pracovnice rekapituluje svůj život od narození po současnost. Stromy života si nyní návštěvníci mohou prohlédnout ve společných prostorách Domova.

Dalším příjemným setkáním bylo hudební odpoledne Spolu pod okny. Jde o plzeňský projekt, který přináší oblíbené písně do domovů pro seniory, samozřejmě za dodržování nezbytných hygienických opatření a výhradně ve venkovních prostorách, tedy pod okny. Na dvorku Domova tak vystoupil Jiří Bláha s repertoárem klasických českých hitů z šedesátých a sedmdesátých let a přidal i několik písní lidových. Kdo se nemohl zúčastnit koncertu, mohl jej poslouchat z otevřeného okna.

Přejeme nejen obyvatelům zdejšího Domova, aby takových radostných společných setkání seniorů bylo stále více.

IMG_3669
Setkání s blízkými na konci léta
 
IMG_4043
Hudební vystoupení z projektu Společně pod okny