Diecézní charita Plzeň

Nalezena 1 služba
Typ služby: Sociální rehabilitace
Poskytovatel: Diecézní charita Plzeň
Místo poskytování: Meclov 1, Meclov 34521
Více

Nalezené služby v diecézi

Nalezeny 3 služby
Typ služby: Domovy se zvláštním režimem
Poskytovatel: Městská charita Plzeň
Místo poskytování: Hradišťská 30, Plzeň 32600
Více
Typ služby: Chráněné bydlení
Poskytovatel: Městská charita Plzeň
Místo poskytování: Sladkovského 428/16, Plzeň 32600
Více
Typ služby: Základní sociální poradenství
Poskytovatel: Farní charita Karlovy Vary
Místo poskytování: Svobodova 743/12, Karlovy Vary 36017
Více