Diecézní charita Plzeň

Nalezena 1 služba
Typ služby: Sociální rehabilitace
Poskytovatel: Diecézní charita Plzeň
Místo poskytování: Sadová 636, Domažlice 34401
Více

Nalezené služby v diecézi

Nalezeny 2 služby
Typ služby: Pečovatelská služba / CHPS
Poskytovatel: Městská charita Plzeň
Místo poskytování: Polední 11, Plzeň 31200
Více
Typ služby: Základní sociální poradenství
Poskytovatel: Farní charita Karlovy Vary
Místo poskytování: Svobodova 743/12, Karlovy Vary 36017
Více