SOS Domažlice

Kde nás najdete

Adresa

Sadová 636, Domažlice 34401

Na koho se můžete obrátit

PhDr. Ivana Fröhlichová

Tel.: 731 433 020 E-mail: 4onxRW-j-aysT6enW7c-U1.hT-uk87j7T-M

Pro koho je služba určena

Senioři

Senioři

Senioři

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Jiná pomoc

Jiná pomoc

Jiná pomoc

SOS Domažlice

Typ služby
Sociální rehabilitace

Poskytovatel
Diecézní charita Plzeň

Kraj
Plzeňský kraj

Úhrada
bez úhrady

Způsob poskytování
ambulantní, terénní

Vedoucí služby
PhDr. Ivana Fröhlichová

Registrační číslo služby
7827989

Poslání a cíle

Pomáhat lidem, kteří se ocitli v náročné životní situaci, vyčerpali všechny dostupné možnosti svépomoci a pomoci okolí a v důsledku nezvládnutí náročné životní situace se ocitli na okraji společnosti nebo jsou sociálním vyloučením ohroženi. Hlavním cílem služby je podpora samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti lidí sociálně vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením a dále těch, kteří se ocitli v náročné životní situaci, kterou se jim nepodařilo řešit a vyřešit vlastními silami nebo s pomocí širší rodiny. Jedná se o situace hmotné nebo sociální nouze nebo souběh obou.

Cílové skupiny

senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší, osoby do 26 let věku opouštějící školská ústavní zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, případně propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny, imigranti a azylanti, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, osoby komerčně zneužívané, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy, pachatelé trestné činnosti

Činnosti

nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Další informace

Služba je poskytována na dvou místech:

  • Sadová 636, Týnské Předměstí, 344 01 Domažlice 1
  • Boženy Němcové 35, Malé Předměstí, 346 01 Horšovský Týn
    • každou druhou a třetí středu v měsíci od 9:00 do 12:00 hodin