Adresář

Správní území diecéze plzeňská

Domov sv. Františka - azylový dům

Wenzigova 5, Plzeň, 301 00
Tel: 377220477     http://www.mchp.cz     ZlsjGKc93ikmYZhaa8kmb

Domov sv. Františka - nízkoprahové denní centrum

Wenzigova 5, Plzeň, 301 00
Tel: 377220477     http://www.mchp.cz     ZlsjGKc93ikmYZhaa8kmb

Domov sv. Františka - noclehárny

Wenzigova 5, Plzeň, 301 00
Tel: 377220477     http://www.mchp.cz     ZlsjGKc93ikmYZhaa8kmb

Domov sv. Františka - terénní program

Wenzigova 5, Plzeň, 301 00
Tel: 377221365     http://www.mchp.cz     ZlsjGKc93ikmYZhaa8kmb

Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni

Čermákova 29, Plzeň, 301 00
Tel: 377423159     http://www.mchp.cz     ZfqjGKc93ikmYZhaa8kmb

Domov sv. Zity - chráněné bydlení

Sladkovského 428/16, Plzeň, 326 00

Dům na půl cesty svatého Josefa

Svobodova 743/12, Karlovy Vary, 360 17

Humanitární pomoc ukrajinským uprchlíkům

Cukrovarská 327/16, Plzeň, 301 00
Tel: 731796606     WgAkOcf_~eBFRYUSZ-uzO1.7~bGkO1p

Charitní ošetřovatelská služba

Polední 11, Plzeň, 312 00
Tel: 377462148     http://www.mchp.cz     YaBz9YUS8-uzO1.7~bGkO1p

Charitní pečovatelská služba

Polední 11, Plzeň, 312 00
Tel: 377462139     http://www.mchp.cz     YaBz9YUS8-uzO1.7~bGkO1p

Charitní šatník

Vídeňská 6, Klatovy, 339 01