Job centrum

Službu podporuje finančně město Plzeň.

 logo_Plzen_pomahajici             logo_oss_text_barevne  

Adresa: Cukrovarská 16, 301 00 Plzeň
Vedoucí : Mgr. Jaroslava Medunová
Mobil: 731 433 137
E-mail: jaroslava.medunova@dchp.charita.cz

Provozní doba:
Po 8.45 – 15.15
Út  8.45 – 15.15
St  8.00 –  15.00
 

Popis služby

Posláním Job centra je motivovat a podporovat lidi bez domova a dlouhodobě nezaměstnané lidi ohrožené sociálním vyloučením k získání zaměstnání.

Projekt vychází ze závěru Komunitního plánu města Plzeň.

Cílem Job centra je poskytovat poradenství při hledání zaměstnání (výběr vhodného zaměstnání, příprava životopisu, příprava na pracovní pohovor atd.).  Složitější případy jsou konzultovány s právníkem. Job centrum rovněž kontaktuje zaměstnavatele a vytváří databázi firem, v nichž by mohli být za výhodných podmínek zaměstnáni jeho klienti. Výhodné podmínky budou zajištěny na základě spolupráce s úřadem práce, a to prostřednictvím dotace, kterou získají na nová pracovní místa zaměstnavatelé.

Služba je poskytována bezplatně.

Cílové skupiny

  • lidé bez domova (klienti azylových domů, terénní práce s bezdomovci apod.)
  • dlouhodobě nezaměstnaní lidé ohrožení sociálním vyloučením
  • fyzické osoby, které potřebují zvláštní pomoc; těmito osobami se rozumí zejména fyzické osoby, které se přechodně ocitly v mimořádně obtížných poměrech nebo které v nich žijí, fyzické osoby společensky nepřizpůsobené, fyzické osoby po ukončení výkonu trestu odnětí svobody a fyzické osoby ze sociokulturně znevýhodněného prostředí.

Činnosti

Poskytování pracovního poradenství,  pomoc s přípravou pro ucházení se o zaměstnání (zpracování životopisu, příprava na pracovní pohovor, vytipování vhodného zaměstnání), pomoc se zprostředkováním práce, poskytnutí kontaktů na vhodné zaměstnavatele, poskytnutí možnosti aktivního vyhledávání pracovních nabídek na internetu a v tisku klientem, pomoc a mediace v začátcích pracovního poměru, spolupráce s Úřadem práce a zprostředkování dotace pro nová pracovní místa v odpovídajících případech, poskytování právní pomoci související s hledáním zaměstnání.