Poděkování za pomoc v Domově sv. Alžběty
4. listopadu 2020 Tiskové zprávy

Poděkování za pomoc v Domově sv. Alžběty

V uplynulých dnech bylo na základě plošného testování v Domově sv. Alžběty zjištěno, že zhruba třetina zdejších seniorů je pozitivní na přítomnost nemoci covid-19, zasažena je dále větší část personálu. U tří čtvrtin nemocných obyvatel Domova má nemoc lehký průběh, byly však zaznamenány i závažné případy onemocnění. Z důvodu karantén většiny pečovatelek a sester nyní v Domově vypomáhají dobrovolníci, jimž patří velké poděkování.

O situaci byly neprodleně informovány rodiny zdejších seniorů. Dobrovolníci jsou v Domově operativně proškolováni, aby našim klientům byla poskytována stále nejlepší možná péče. Na nemocné klienty i pracovníky myslí při modlitbách a mších svatých prezident Diecézní charity Plzeň a emeritní biskup plzeňský Mons. František Radkovský. V Domově vypomáhá i otec Pavel Petrašovský a otec Libor Buček.

Diecézní charita Plzeň děkuje všem dobrovolníkům, kteří se do této služby přihlásili. Děkuje dále Biskupství plzeňskému za uvolnění kněží pro dobrovolnou pomoc Charitě, jíž využije také Charitní pečovatelská služba Blovice, Spálené Poříčí a případně další služby, kde budou oslabeny počty pracovníků.

Diecézní charita Plzeň