Young Caritas

logo young caritas      YCczlogo

Projekt YoungCaritas je spolufinancován Evropskou unií. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0013327.“

Kontakt

Koordinátorka projektu: Pavlína Rabasová
Tel.: 731 591 890
 
Finanční koordinátorka projektu: Eva Karasová
Tel.: 731 591 852
 

O projektu

Young Caritas je celoevropský projekt, který má spojovat děti a mládež se zájmem o pomoc druhým. Aktivity mladých dobrovolníků v rámci Young Caritas zahrnují pomoc v charitativních zdravotních i sociálních zařízeních, pořádání akcí pro školy, farnosti i veřejnost. A v neposlední řadě vytváření projektů na pomoc vlastní komunitě.

„Naše vize projektu Young Caritas v Diecézní charitě Plzeň je práce v oblasti neformálního vzdělávání mládeže. Práce s dětmi na projektech pomoci či podpory organizací jako jsou domovy pro seniory, zařízení pro matky s dětmi a další charitní organizace, na které se například koledovalo během Tříkrálové sbírky. Projekt se také věnuje tandemovému vzdělávání, společnému plánování projektových dnů pro děti a mládež v klubovně,“ doplňuje Pavlína. V projektu jde o hledání společných zájmů a prohlubování vztahů nejen mezi vrstevníky, ale mezi všemi generacemi

Důležité gró projektu Young Caritas je pozitivní ovlivňování svého okolí, šíření radosti, dobra a pomoci. „To je myslím v dnešní době velmi potřebné. Předávat mladé generaci systém hodnot, který se stane trvalou součástí jejich vlastní identity, který pak mohou dále šířit ve svém blízkém okolí,“ říká Pavlína.

Momentálně:

  • připravujeme tandemové vzdělávání pro školy
  • v klubovně tvoříme první projekty
  • připravujeme projektové dny v Plzeňském kraji

Pokud tě projekt zaujal a rád/a by ses stal/a dobrovolníkem v DCHP, ozvi se!

Young Caritas plakatek

Související články: