Young Caritas

logo young caritas      YCczlogo

Projekt YoungCaritas je spolufinancován Evropskou unií. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0013327.“

Kontakt

Koordinátorka projektu: Mgr. Milena Sojková
Tel.: 731 591 890
 
Finanční koordinátorka projektu: Eva Karasová
Tel.: 731 591 852
 

O projektu

Young Caritas je celoevropský projekt, který se zaměřuje na neformální vzdělávání dětí a mládeže. Pořádáme workshopy, projektové dny a interkulturní akce. Cílovou skupinou projektu jsou děti a mládež od předškolního věku až po studenty středních škol, ale i jejich lektoři, kteří z projektu čerpají cenné zkušenosti. Podporujeme také domovy pro seniory, azylové domy a další charitní organizace.

„Obory, jimiž se Young Caritas zabývá, jsou například polytechnické vzdělávání, jazykové vzdělávání, praktické využití ICT, čtenářská gramotnost a podpora kulturního povědomí,“ popisuje koordinátorka projektu Milena Sojková. Při práci s dětmi a mládeží je kladen velký důraz na pozitivní motivaci ke společenské odpovědnosti, výchovu k aktivnímu občanství, hodnotové vzdělávání, inkluzivní a participativní přístup.

Projekt také realizuje tzv. tandemové vzdělávání, při němž spolupracuje s koordinátorem zkušený odborník z praxe. „Může to být například lektor jazyků, výtvarných technik či pracovník environmentálního centra,“ vysvětluje koordinátorka. Jde o hledání společných zájmů a prohlubování vztahů nejen mezi vrstevníky, ale mezi všemi generacemi. Důležité je pozitivní ovlivňování okolí, šíření radosti, dobra a pomoci.

Momentálně připravujeme:

  • workshopy Young Caritas
  • tandemové vzdělávání pro děti
  • projektové dny v Plzeňském kraji

Anglictina_letak_FB

Pokud tě projekt zaujal a rád/a by ses stal/a dobrovolníkem
v Diecézní charitě Plzeň, ozvi se!

Související články: