Văn phòng tư vấn cho người nước ngoài ( PC )

Địa chỉ : Cukrovarská 16, 301 00 Plzeň
tel: 731 433 096
chủ nhiệm văn phòng: Thạc sĩ. Klára Zachová 
 
Giờ làm việc :
Thứ 2 - 8:00 - 12:00; đã đặt truớc 13:00 - 15:00
Thứ 3 - 8:00 - 12:00; 13:00 - 14:00
Thứ 4 - 8:00 - 12:00; đã đặt truớc 13:00 - 19:00
Thứ 5 - 8:00 - 12:00; 13:00 - 14:00
Thứ 6 - 8:00 - 13:00
 
Địa chỉ : Jagellonská 9, 301 00 Plzeň (Oddělení pobytu cizinců OAMP MV ČR v Plzni)
tel:731 433 139
 
Giờ làm việc :   
Thứ 2:    9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00                                                                                                      
Thứ 4:    9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

 

Naše služby podporuje Ministerstvo vnitra ČR, Plzeňský kraj, město Plzeň a Městský obvod Plzeň 3.

   Ministerstvo vnitra ČR         Plzeňský kraj            logo_Plzen_pomahajici             ÚMO3

Nhiệm vụ văn phòng

Mục đích chính của văn phòng là tư vấn cho người nước ngoài trên địa bàn Plzeň về các vấn đề xã hội cũng như luật pháp, những người đang gặp hoàn cảnh khó khăn mà không thể tự giải quyết được bằng nguồn lực cũng như tài chính của chính mình. Văn phòng có mục đích tạo dựng và phát triển các mối quan hệ giữa người nước ngoài với xạ hội, cộng thêm nâng cao hiểu biết về xạ hội.

Mục tiêu

 • Tạo điều kiện cho người nước ngoài có thể tìm được hướng giải quyết các khó khăn cá nhân, tăng cường khả năng độc lập, hiểu biết, làm quen với môi trường xã hội và công sở của CH Séc.
 • Giúp đỡ người nước ngoài gia nhập vào hầu hết các tổ chức, tận dụng các nguồn có sẵn, các mạng lưới và dịch vụ, và có một cuộc sống ổn định.
 • Đóng góp vào việc nâng cao khả năng cung cấp thông tin của các công sở, giúp đỡ công dân nước ngoài giải quyết các khó khăn của cuộc sống tại CH- Séc và lưu ý họ trong việc hiểu biết luật pháp cho người nước ngoài.

Người nào sẽ nhận đựợc sự giúp đỡ ?

Những nhóm đối tượng và mục tiêu : 

 • Công dân nước ngoài và người tị nạn
 • Các thành viên trong gia đình của người nước ngoài và người tị nạn
 • Công dân Séc liên kết với công dân nước ngoài

Các bạn có thể gặp chúng tôi khi nào, ở đâu, và như thế nào?

Các bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng thư viết bang tay, thư điện tử ( e-mail), điện thoại hoặc đến thẳng văn phòng. Các bạn có thể đến trực tiếp văn phòng không cần hẹn trước. Để tránh việc phải chờ đợi, bạn có thể gọi điện cho chúng tôi để hẹn trước.

Dịch vụ này được cung cấp chong những dạng nào ?

 • Trực tiếp ( giải quyết ngay tại văn phòng)
 • Hỗ trợ bên ngoài ( tại nhà, phiên dịch sẽ đi cùng đến ủy ban và các cơ quan công sở khác)

Bạn sẽ gặp ai ở văn phòng ?

Thạc sĩ. Klára Zachová – chủ nhiệm văn phòng- ĐT: 731 433 096, email: klara.zachova@dchp.charita.cz
Thạc sĩ. Monika Brůhová - ĐT : 731 591 883, e-mail: monika.bruhova@dchp.charita.cz
Cử nhân. Hana Kozlová – ĐT : 731 433 027, e-mail:  hana.kozlova@dchp.charita.cz
Denisa Viktorová, DiS. - ĐT : 731 433 060, e-mail: denisa.viktorova@dchp.charita.cz
Thạc sĩ. Marija Kaňovská Miskevič -  ĐT : 731 433 008, e-mail: marija.kanovska@dchp.charita.cz
Cử nhân. Petra Štěpán Černá -  ĐT : 731 433 071, e-mail: petra.cerna@dchp.charita.cz
Thạc sĩ. Tatiana Mandíková – ĐT : 731 433 023, e-mail: tatiana.mandikova@dchp.charita.cz
Zornitsa Yankova -  ĐT : 731 591 891, e-mail: zornitsa.yankova@dchp.charita.cz
Cử nhân. Marianna Janoušková - ĐT : 731 796 608, e-mail: marianna.janouskova@dchp.charita.cz
Thạc sĩ. Světlana Černopaščenko - ĐT : 731 796 607, e-mail: svetlana.cernopascenko@dchp.charita.cz
 

Những dịch vụ hiện được chúng tôi cung cấp :

Tại văn phòng, công dân nước ngoài và người tị nạn sẽ được tư vấn khi gặp các vấn đề trong các lĩnh vực sau :

 • Các vấn đề xã hội ( quyền được hưởng trợ cấp xã hội, các vấn đề trật tự xã hội, giúp đỡ giải quyết các vấn đề về nhà ở, hỗ trợ tìm công việc v.v…)
 • Tư vấn về luật pháp ( hỗ trợ giải quyết các vấn đề cư trú – (cư trú tạm thời,cư trú lâu dài, cư trú dài hạn, xin quốc tịch Séc. bảo vệ quốc tế v.v…), ở văn phong cũng co luật sư để dub cac ban
 • Chăm sóc sức khỏe ( các vấn đề với bảo hiểm y tế, không có bảo hiểm, hỗ trợ tìm bắc sĩ hập lý hoạc những phương tiện y tế v.v…)
 • Giáo dục ( các vấn đề trong nhà trường, cung cấp các lấp dậy tiếng Séc, tại văn phòng có phòng máy tính cho người dùng miễn phí v.v…)
 • vi phạm các quyền của bạn ( hỗ trợ viết đơn kháng án, các vụ kiện, giấy gọi của tòa, và các loại giấy tờ khác  v.v…)
 • Thông tin về đời sống tại CH  Séc

Trong khuôn khổ tư vấn, PCU sẽ cung cấp các dịch vụ sau :

 • Cung cấp thông tin và tư vấn
 • Giải quyết các công việc hành chính ( điền các loại mẫu đơn, kháng án, khởi kiện  v.v…)
 • Đi cùng khách hàng ( trong các cuộc hẹn với chủ lao động, chủ nhà, ủy ban v.v…)
 • Thương lượng theo hướng có lợi cho khách hàng ( với chủ lao động, chủ nhà, ủy ban v.v…)
 • Môi giới
 • Giới thiệu va cung cấp các dịch vụ phiên dịch
 • Hỗ trợ về mặt vật chất trong một số trường hợp có lý do chính đáng

Các nguyên tắc cung cấp dịch vụ :

Không ràng buộc, không thiên vị, an toàn, kín đáo, miễn phí, chuyên nghiệp, luôn mở cửa đối với các nhóm đối tượng mục tiêu, đảm bảo bí mật ( nếu khách hàng có yêu cầu )

Các nguyên tắc từ chối cung cấp dịch vụ :

Nhũng người có nhu cầu không thuộc nhóm đối tượng mục tiêu của văn phòng, hoặc yêu cầu cung cấp dịch vụ ngoài phạm vi xử lí. Khách quá đông  so với khả năng của văn phòng ( sau đó khách phải hẹn ngày khác ). Đã dùng hết các phương phab dể đạt được mục đích của khách hàng.

Các nguyên tắc khi khách hàng muốn dừng sử dụng dịch vụ :

Bất cứ khi nào không cần đưa ra lý do, khi mục đích của khách hàng đã đạt được

Các nguyên tắc khi văn phòng muốn dừng cung cấp dịch vụ :

Khi khách hàng liên tục không tuân thủ các điều khoản trong hợp đồng, hành xử thô bạo ( lời nói và hành động ), khách hàng bị ảnh hưởng bởi tác dụng của chất có cồn và các chất gây nghiện khác, khách hàng không đủ khả năng tâm lý để tham gia hợp đồng